Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

KARARIN TARİH VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ

06.08.2014-44

Kadastro Müdürlüğü ile birlikte orman kadastrosu çalışması yapmak üzere İlçemizde yaşayan ve yazıda belirtilen seçilme şartlarına haiz Rahmi DEMİREL, İbrahim SEZER, Musa KUZU, Mehmet KARATAŞ , Dinçer ACAR ve Ahmet CİRİT ‘in orman kadastrosunda bilirkişi olarak görev almak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

06.08.2014-45

İlçemizde bulunan ve Endüstriyel Atıksu Debisi 250 m3/Gün’e kadar olan Kanalizasyon bağlantı kalite Kontrol izin belgesi ile birlikte Kanalizasyon bağlantı izin belgesi talep eden firmalara bu belgeleri verirken Belediye atıksu arıtma tesisi işletimini etkilemeyecek şekilde belediyemizce standardizasyon oluşturulması için firmanın atıksu analiz sonuçlarının Su kirliliği Kontrolü yönetmeliği Tablo 25 te verilen standart değerlerden KOI parametresinin 2000 (mg/L) Sıcaklık 40 0C Yağ ve Gres 250 (mg/L) Ph 6.5-10 Askıda Katı Madde 250 (mg/L) değerlerini aşmaması, aşanların kanalizasyon bağlantısından önce yukarıdaki parametre değerlerine düşünceye kadar ön arıtma yapmaları, Kendi Kuyularından sağladıkları sulardan kullanıp kirlettikleri sulardan belediyece belirlenen tarifeler üzerinden atıksu ücreti alınması için belediyece kanalizasyon bağlantısı öncesi belediye personelince uygun görülecek yere debimetre bağlamaları, firmalardan 5 yıl süre ile geçerli olacak belge için 750,00 TL ücret alınması, İlçemizde bulunan ve Endüstriyel Atıksu Debisi 250 m3/Gün’ü geçen firmalara kanalizasyon bağlantı izni verilmeyerek kendi atıksu arıtma tesislerini yapmaları, Mevcut izin verilen tesislere 1 ay süre verilerek ön arıtma tesislerini yeni parametrelere göre dizayn etmeleri, izin verilen tesislerin belediye çevre görevlisi ve akredite laboratuar eşliğinde yılda 3 defa habersiz denetime tabi tutulması, analiz ücretlerinin firmalarca ödenmesi, laboratuar sonuçlarına göre firmaların değerlerinin izin verilen değerlerin %10’nu aşması durumunda aşan her bir parametre ve tesis çıkışında çalışmayan debimetre sayaçları için 500,00 TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!