Bugün, Vitamin Eczanesi Nöbetçidir.

2014 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

2014 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

2014 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ

01.10.2014-49

Dinar Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

01.10.2014-50

Belediyemiz Gelir tarifesine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belirlenen ek  gelir tarifelerin Meclis Zabıtnamesinde yazıldığı olduğu üzere kabul edilmesine, iş bu  tarifenin 08/10/2014 tarihinden itibaren geçerli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

01.10.2014-51

Tarihi Kentler Birliği tarafından 16 -19 Ekim 2014 tarihleri arasında “İspanya’nın Sevilla, Granada ve Cordoba” kentlerini kapsayan teknik inceleme programına Belediye Başkanı Sayın Saffet ACAR’ın katılmasına oy birliği ile karar verildi.

01.10.2014-52

Mülkiyeti Belediyemize ait Meclis Zabıtnamesinde  ada,parsel ve cinsleri  yazılı olan taşınmazların satışının yapılmasına Meclis ÜyelerindenİsmetYILDIZ,SelahattinDUMAN,Hamdi EMİRAY,Osman ÇELİK ve Osman DUMAN’ın ret, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

01.10.2014-53

İlçemiz içerisinden geçmekte olan Karayolları yol güzergahı da can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik  akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere uygun görülecek noktalara TEDES sistemi kurulması için  5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendi, 18. maddesinin (e) bendi, 38. maddesinin (g) bendi ile 75. maddesinin (a) bentleri gereğince, lçemizde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi kurulmasına, bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü, Telekom, Tedaş ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi..

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!