Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2014 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

KARARIN TARİH VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ

04.06.2014-33

İlçemiz imar sınıları içerisinde L24-d-18-c-3-c ve L24-d-24-a-2-b imar paftalarında, 150 ada 83 nolu parsel için hazırlanan imar plan tadilatı ve imar komisyon raporunun kabulüne katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

04.06.2014-34

İstasyon Mahallesi, Akharım Mevkii ,L-24-d-19-d-1-b pafta, 127 ada 34 nolu parsel için hazırlanan imar plan tadilatının kabul edilmesine, Meclis zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere imar plan tadilatının kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

04.06.2014-35

A-) İlçemiz İncirli Caddesi üzerinde 52 pafta 71 ada 33,46,47 ve 48 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan plan tadilatının imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

B-) İlçemiz 23 pafta 143 ada 6 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak hazırlanan imar plan tadilatının Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

04/06/2014-36

18 nolu 5 yıllık imar yatırım programı için hazırlanan ekli cetvellerin kabul edilmesine, Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

04/06/2014-37

Belediyemizin Norm Kadro ekli cetvellerinin kabul edilmesine Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere oy çokluğu ile karar verildi.

04/06/2014-38

Dinar Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin kabul edilmesine, Yönetmeliğin Sayıştay Başkanlığı’nın görüşü alınmak üzere İçişleri Bakanlığı’na sunulmasına,  Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere oy çokluğu ile karar verildi.

04/06/2014-39

İlçemiz Merkezinde taşımacılık yapan halk otobüslerinin bilet tarifelerinin 1 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, tam abonman 1,50 TL, öğrenci biletlerinin ise 0,75 KRŞ olmasına, Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere oyçokluğu ile karar verildi.

04/06/2014-40

İlçemiz de Otogar Mahallesinde yeni açılan  Sokak için ÇAPAN SOKAK, Dörtyol Mahallesinde bulunan Sokak için IŞIK SOKAK isimlerinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

04/06/2014-41

Mülkiyeti Belediyemize ait 1975 yılında satışı yapılmış ve tapu devri yapılmamış olan arsanın, İlçemiz İstasyon Mahallesi 404 ada 3 parselin 1/3 hissesinin Himmet KILIÇOĞLU mirasçıları adına tapu devir işleminin yapılmasına, Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere oy çokluğu ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!