Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2014 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS KARARI ÖZETİ

 

KARARIN

TARİH VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ

09.04.2014 – 12

Meclis 1. Başkan Vekilliğine Rafet ŞİMŞEK, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Abbas ÇETİN seçilmişlerdir.

09.04.2014 – 13

Asil Meclis Katipliğine Derviş Ali DUMAN- Nejdet ÖZCAN, Yedek Meclis Katipliğine Mehmet KARATAŞ – Sami SOYTÜRK seçilmişlerdir.

09.04.2014- 14

Encümen Üyeliklerine Mehmet KARATAŞ  ve Selahattin MORAN seçilmişlerdir.

09.04.2014- 15

Meclis aylık olağan toplantılarının her ayın ilk haftasının ÇARŞAMBA günleri saat 16.00’da yapılmasına, resmi tatile gelen günlerde ise ilk iş günü yapılmasına meclis üyelerinden İsmet YILDIZ-Osman DUMAN ve Osman ÇELİK’in ret diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla  oy çokluğuyla karar verildi.

09.04.2014 – 16

Belediye Meclisinin 2014 yılı içerisinde izinli sayılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 17

Abbas ÇETİN – Seydi GÜÇLÜ – Selahattin MORAN-Mehmet KARATAŞ ve İsmet YILDIZ’ın Plan Bütçe Komisyonuna seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 18

Sami SOYTÜRK -Metin ZEYBEK -Nejdet ÖZCAN-Derviş Ali DUMAN ve Osman DUMAN’ın İmar Komisyonuna seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 19

İhtisas Komisyon Üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddenin ücüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısını aşmamak kaydıyla 39 maddesinde yazılı olduğu üzere huzur haklarının üst sınırdan uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 20

Belediye Başkan Yardımcısına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde yazılı olduğu üzere Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere aylık ödenek verilmesine oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 21

Askeri Mükellefiyet Komisyonu Asil Üyeliğine Meclis Üyelerimizden Nejdet ÖZCAN, Yedek Üyeliğine Seydi GÜÇLÜ’nün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 22

Resmi Daireler Alım Satım Komisyonu Asil Üyeliğine Meclis Üyelerimizden Seydi GÜÇLÜ, Yedek Üyeliğine Mehmet KARATAŞ’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 23

Dinar ve Çevresi Sürdürülebilir Çevre hizmetleri Belediyeler Birliği Asil Üyeliğine Meclis Üyelirimizden Sami SOYTÜRK-Derviş Ali DUMAN-Metin ZEYBEK’in Asil Üyeliğe, Abbas ÇETİN ve Selahattin MORAN’ın yedek üyeliğe seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 24

Tarihi Kentler Birliği Asil Meclis Üyeliğine Abbas ÇETİN’in Yedek Meclis Üyeliğine ise Metin ZEYBEK’in  seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 25

Prof. Dr. Terence SEEDSMAN ve eşi Maureen SEEDSMAN’a 5393 sayılı Belediye kanunun 18. Maddesinin  r)  bendi gereğince fahri hemşerilik beratı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

09.04.2014 – 26

2013 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisinin bilgilerine sunulmuştur.

09.04.2014 – 27

2013 Yılı Belediye Başkanının faaliyet raporunun kabul edilmesine Meclis Üyelerinden İsmet YILDIZ’ın ret diğer katılan meclis üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!