Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2014 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

2014 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

2014 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARI ÖZETİ

KARARIN TARİH VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ

02.07.2014-42

İlçemiz imar planı sınırları içerisinde L24-d-19-d-2-d imar paftasında yer alan 52 pafta 71 ada 33,46,47 ve 48 nolu parseller için 02/06/2014 tarih ve NİP-128,2 numaralı Nazım İmar Planı  ve  02/06/2014 tarih ve UİP-130,2 numaralı Uygulama İmar Plan değişiklikleri ile ilgi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından PİN numaraları alınmış olup, hazırlanan tadilatın ve imar komisyon raporunun  kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

02.07.2014-43

İlçemiz imar planı sınırları içerisinde L24-d-19-d-3-d imar paftasında yer alan 143 ada 6 nolu parsel için 04/06/2014 tarih ve NİP-128,3 numaralı Nazım İmar Planı  ve  04/06/2014 tarih ve UİP-130,4 numaralı Uygulama İmar Plan değişiklikleri ile ilgi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından PİN numaraları alınmış olup, hazırlanan tadilatın ve imar komisyon raporunun  kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!