Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

05.08.2015-39

İmar Planına Esas Jeoılojik-Jeoteknik Mikrobölgeleme Etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına bu konuda Belediye Başkanı Saffet ACAR’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

05.08.2015-40

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 800.000,00 TL kredi kullanarak, 2 Adet İtfaiye Aracı ve 1 Adet Kamyon alınmasına, bu konuda Belediye Başkanı Saffet ACAR’a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

05.08.2015-41

İlçemiz L24-d-18-c-3-a / L24-d-18-c-3-d imar paftalarında 231 ve 232 parsellerin bulunduğu bölge için hazırlanan ilave imar planı çalışmasının belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclis Üyelerinden, İsmet YILDIZ,Selehattin DUMAN,Hamdi DEMİRAY,Osman ÇELİK ve Osman DUMAN’ın çekimser, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
 

05.08.2015-42

İlçemiz L24-d-19-d-4-c imar paftasında yer alan, alan için hazırlanan imar planı değişikliği çalışmasının belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclis Üyelerinden, İsmet YILDIZ,Selehattin DUMAN,Hamdi DEMİRAY ve Osman DUMAN’ın çekimser, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
 

05.08.2015-43

İlçemizde yapımı devam eden ve yapılacak olan 4 kat ve üstü binalarda içme suyu temini için Hidrofor yaptırılmasına, bu konuda mal sahibinden vaya müteahhidinden gerekli taahhütnamenin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!