Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2015 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

04.11.2015-52

Belediyemizin 2016 yılı gelir ve gider bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine oy birliği ile karar  verildi.
 

04.11.2015-53

Belediyemizin 2016 yılı içerisinde  uygulayacağı gelir tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine  oy birliği ile karar  verildi.
 

04.11.2015-54

NİP-15672-UİP-15673- L 24-d-19-d-1-b imar paftasında bulunan alan için hazırlanan imar plan tadilatının ve İmar Komisyon raporunun kabul edilmesine Meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
04.11.2015-55Mülkiyeti Hazineye ait İlçemiz Atmışevler Mahallesi Yeni Denizli Caddesi tapunun 654 ada 1 parsel ile 647 ada 1 parsel, 272 ada 111 – 112 parseller üzerinde ilçemiz köy garajı olarak kullanılan ve üzerinde otobüs firmalarınca konulan baraka şeklindeki yazıhanelerin ve Belediyemize ait büfe ve barakaların kaldırılmasına ve köy garajının yeni otogara taşınmasına, kararın yazıhane sahibi müstecirlere tebliğ -tebellüğ tarihinden geçerli olmak üzere bir ay müddetle süre verilmesine, gerekli iş ve işlemlerin yapılmak üzere  karar suretinin evrakları ile birlikte Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
11.11.2015-56 Belediyemizin 2016 yılı  Gelir Bütçemiz 21.625.000,00.- TL Gider Bütçemiz ise 25.625.000,00.- TL  ve bütçe kararnamesinin  yukarıda yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine, katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oybirliği ile karar verildi.
11.11.2015-57Belediyemizin 2016  yılı gelir tarifelerinin yukarıda yazılı olduğu şekilde uygulanmasına  oy birliği ile karar  verildi. İş Bu tarife 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!