Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2015 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
04.03.2015-15İlçemiz içme, kullanma ve endüstri suyu teminiyle ilgili olarak, ana plan ve fizibilite raporların hazırlanması, projelerin yapılması, buna bağlı olarak İlçemizin içme, kullanma ve endüstri suyu projesi kapsamında, gerekmesi halinde su alma yapısı (baraj, kaptaj, regülatör, YAS kuyusu vb) ham su ve arıtılmış ana ishale hatları, arıtma tesisi, pompa istasyonları , terfi hatları ana depolar ve benzeri işlere ait inşaatların, Devlet Su işleri 18. Bölge Müdürlüğüne yaptırılmasına, bu konularla ilgili olarak sözleşme imzalanabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38.maddesi (g) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
04.03.2015-163194 sayılı imar kanunun 10. maddesi gereğince İlçemiz İstasyon Mahallesi Başmakçı yolu mevkiinde bulunan tapunun 30 pafta 368 ada 55 parselin Belediyemiz yatırım bütçesi imkanları dahilinde, kamulaştırma işleminin yapılmasına, Belediyemiz Meclis Üyelerinden, Selahattin DUMAN, İsmet YILDIZ ve Osman DUMAN’ın ret, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
04.03.2015-17İlçemiz L24-d-19-d-4-a imar paftasında şehir merkezinin batısında, eski Denizli karayolu üzerinde yer alan Meteoroloji alanının kuzeyinde Planlama çalışmasına tabi alan eski meteoroloji alanında yapılacak olan imar plan tadilatının Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclis Üyelerimizden Osman DUMAN ve İsmet YILDIZ’ın ret diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi
04.03.2015-18Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz İstasyon Mahallesi Köprübaşı mevkiinde bulunan 810 ada 1 parselde kayıtlı 86 m2’lik arsanın Osman TAŞKIN adına Tapu devrinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!