Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2015 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2015 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
07.01.2015 -1Belediye Meclisinin 2015 yılı içerisinde izinli sayılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
07.01.2015 – 2 2015 yılı içerisinde Meclis aylık olağan toplantılarının her ayın ilk haftasının Çarşamba günleri saat 16.00’da yapılmasına, resmi tatile gelen günlerde ise ilk iş günü yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
07.01.2015 -35393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısını aşmamak kaydıyla 39 maddesinde yazılı olduğu üzere 2015 yılında üst sınırdan huzur hakkı ödenmesinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
07.01.2015 -4Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyelerimizden, Sami SOYTÜRK, Metin ZEYBEK, Derviş Ali DUMAN ve İsmet YILDIZ  seçilmişlerdir.
07.01.2015 -5Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye teşkilatında çalışan tüm memurlara aylık üst sınır olan 2015 yılı bütçe kanununda yazılı olduğu üzere 233,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücreti verilmesine,ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretleri görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma yaralanma ve sakatlanma halleri,tedavi süresince ödemeye devam olunur.diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı, olarak ödenir. Belirtilen hallerin dışında ödenmesi mümkün değildir. bu uygulamanın 01.01.2015 tarihinden geçerli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.
07.01.2015 -601/01/2015 tarihinden  geçerli olmak üzere 14/168 adam/ay sayısına göre 14 adet işçinin hazırlanan vize teklif cetvellerinde görüldüğü üzere çalıştırılmasının kabulüne oy birliği ile karar  verildi.
07.01.2015 -7Belediyemizde 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, bir adet Belediye Avukatını ise kısmi zamanlı olmak üzere aylık net 1.050,00 TL ücret ile çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.
07.01.2015 -8İlçemizde bulunan tüm su abonelerin su sayaçlarının ön ödemeli akıllı sayaç ile değiştirilmesine, sayaçların Belediyemiz tarafından satın alınmasına, sayaç bedelinin ise vatandaşlarımızdan alacakları su bedellerinin içerisinden belirlenecek olan oranda kesinti yapılarak tahsil edilmesine, uygulamaya pilot olarak Atatürk Mahallesi, Konak Mahallesi,Dere Mahallesi, Ilıca Mahallesi, Üçlerce Mahallelerinden başlanılmasına ve uygulamanın İlçemizde bulunan tüm su abonelerine yaygınlaştırılmasına katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!