Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2016 YILI EYLÜLAYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI EYLÜLAYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI EYLÜLAYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI EYLÜLAYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

07/09/2016-51

L24-d-19-a imar paftasında bulunan alan İmar planı değişikliği ile Belediye Hizmet alanından Toplu işyeri alanı olarak değiştirilmesine Meclis Üyelerinden Hamdi DEMİRAY,Osman DUMAN, Osman ÇELİK’in çekimser diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
 

07/09/2016-52

L24D24A2B no’lu Uygulama İmar Planı paftasında yer alan 145 ada 23 no’lu parsellerde İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonunda yazılı olduğu üzere kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 

07/09/2016-53

İlçesi, İstasyon Mahallesi Ada No : 204 Parsel No : 7,21,22’de kayıtlı taşınmazlarda İmar Komisyon raporunda yazılı olduğu üzerde Meclis üyelerinden İsmet YILDIZ’ın çekimser diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
 

07/09/2016-54

L24-d-18-c-4-c/L24-d-18-c-3-d paftasında 195 ada 120 parselde Denizli yolu üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının özelm Eğitim Alanı olarak değiştirilmesine yönelik tadilat ile yine İstasyon Mahallesi Hüyük Mevkiinde bulunan 189 ada 73 parsel ile yine aynı ada içerisinde kalan L24D19D4C paftasında yer alan 189 ada 115 parselde yapılacak olan plan tadilatlarının Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine Belediyemiz Meclis Üyelerinden İsmet YILDIZ’ın çekimser diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
 

07/09/2016-55

İmar Uygulamalarına ilişkin İmar Plan notlarının incelenmek üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine Belediyemiz Meclis Üyelerinden, İsmet YILDIZ’ın çekimser, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
 

07/09/2016-56

6-7 EKİM 2106 tarihleri arasında İsveç’in Norrköping şehri Linköping üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslar Arası Yaşlılık ve Toplum” konulu sempozyuma Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere görevli olarak katılmalarına oy çoklu ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!