Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2016 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

02/11/2016-62

Belediyemizin 2017 yılı gelir ve gider bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine oy birliği ile karar  verildi
 

02/11/2016-63

Belediyemizin 2017 yılı içerisinde  uygulayacağı gelir tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine  oy birliği ile karar  verildi.
 

02/11/2016-64

İlçemizden geçmekte olan şehirler arası karayolu yol güzergahında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek_16. maddesi gereğince Trafik Elektronik Denetleme Sistemi kurulmasına, hasılat paylaşımı yolu ile yapılması durumunda 10 yıl süre ile ihale edilmesine, bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü, karayolları, telekom ve elektrik dağıtım şirketleri ile Belediyemiz adına protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendi 18. maddesinin (e) bendi, ile 75. maddesinin (a) bentleri gereğince oy birliği ile karar verildi.
 

02/11/2016-65

Belediyemizin İçanadolu Beledeyeler Birilğine üye olmasına, Belediye Meclis Üyeledrimizden Mehmet KARATAŞ ve Metin ZEYBEK’in Asil, Sami SOYTÜRK ve Seydi GÜÇLÜ’nün yedek üye olarak birlik meclis üyesi olarak belirlenmesine katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 

02/11/2016-66

Belediyemiz 18 nolu 5 yıllık imar programına 5. ek program içinde yer alan ve imar palınımızda yol olarak ayrılan 58 pafta 106 ada 3 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işleminin kabul edilmesine Meclis Üyelerimizden İsmet YILDIZ’ın ret , diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi
 

09/11/2016-67

Belediyemizin 2017 yılı  Gelir Bütçemiz 23.000.000,00.- TL Gider Bütçemiz ise 28.500.000,00.- TL  ve bütçe kararnamesinin  Meclis zabıtnamesinde yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine, Meclis Üyelerimden İsmet YILDIZ’ın RET diğer katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
09/11/2016-68Belediyemizin 2017  yılı gelir tarifelerinin yukarıda yazılı olduğu şekilde uygulanmasına Meclis üyelerinden İsmet YILDIZ’ın RET diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar  verildi. İş Bu tarife 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!