Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

04.05.2016-30

Belediyemizin 2015 yılı kesin hesaplarının, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisimizin 11/05/2016 Çarşamba günü saat 16:00’da tekrar toplanmasına Meclis Üyelerimizden İsmet YILDIZ’ın çekimser diğer katılan üyelerimizin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
04.05.2016-31Belediyemiz de 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince 1 adet tam zamanlı mühendis çalıştırılmasına, çalıştırılacak olan mühendise aylık net 3.000,00 TL ücret verilmesine, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Meclis Üyelerimizden İsmet YILDIZ’ın çekimser diğer katılan üyelerimizin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
04.05.2016-32İlçemiz Pazar Mahallesinde bulunan Cebri Boru Sokağın isminin Şehit İzzet Alper Taşbaş Sokak olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.05.2016-33NİP-15672-UİP-15673- İlçemize bağlı Dikici  Köyünde yer alan,; L24-D-24-C-A pafta, 3608 parsel numaralı 4824.01 m2’lik “Lokanta ve tarla” vasıflı taşınmaz için hazırlanan  “Ticaret Alanı” imar plan tadilatının ve İmar Komisyon raporunun kabul edilmesine Meclis üyelerinden İsmet YILDIZ’ın çekimser, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.
04.05.2016-34UİP-19367- İlçemiz Dörtyol Mahallesinde yer alan,; L24-d-19-d-4-a ve L24-d-19-d-4-d paftalarında, 150 ada 1,2,3,4,165,166,167,168,188 ve189 nolu parsellerin iki kat olan imar durumunun hazırlanan  imar plan tadilatı ile üç kata çıkartılmasına ve İmar Komisyon raporunun kabul edilmesine Meclis üyelerinden İsmet YILDIZ’ın çekimser, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.
04.05.2016-35İlçemiz L24-d-19-d-1-c ve L24-d-19-d-2-d imar paftalarında yer alan Adliye Caddesinde mülkiyeti Hazine adına kayıtlı  taşınmaz için hazırlanan UİP : 19362 numaralı  imar plan tadilatının imar komisyonuna havale edilmesine Meclis Üyelerinden Hamdi DEMİRAY – Osman ÇELİK ve İsmet YILDIZ’ın çekimser diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
04.05.2016-36Dinar Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde kalan mera vasıflı 146 ve 153 nolu parsellerin tahsis amacının değiştirilerek yeni sanayi parselleri oluşturulmasına ve O.S.B. adına tescil işleminin yapılmasına, bu konuda başvuru işlemi yapılacak kurumlarda yapılacak olan protokol için Belediye Başkanı Sayın Saffet ACAR’a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11.05.2016-37Belediyemizin 2015 yılı Kesin Hesaplarının ve Plan Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne, Meclis Üyelerinden İsmet YILDIZ çekimser, Selahattin DUMAN ve Hamdi DEMİRAY’ın ret oylarıyla diğer katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
11.05.2016-38UİP : 19362 numaralı  imar plan tadilatının ve imar komisyonu raporunun kabul edilmesine  Meclis Üyelerinden Hamdi DEMİRAY -Selahattin DUMAN- Osman ÇELİK ve İsmet YILDIZ’ın ret, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!