Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

06.04.2016-18

Meclis 1. Başkan Vekilliğine Seydi GÜÇLÜ, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Rafet ŞİMŞEK seçilmiştir.
 

06.04.2016-19

Asil Meclis Katipliğine Derviş Ali DUMAN- Nejdet ÖZCAN, Yedek Meclis Katipliğine Mehmet KARATAŞ – Abbas ÇETİN seçilmişlerdir.
06.04.2016-20Encümen Üyeliklerine Abbas ÇETİN ve Derviş Ali DUMAN seçilmişlerdir.
06.04.2016-21Mehmet KARATAŞ-Armağan ÇETİN ve Selahattin MORAN’ın Plan Bütçe Komisyonuna seçilmesine, Meclis Üyelerinden İsmet YILDIZ, Hamdi DEMİRAY,Osman DUMAN ve Osman ÇELİK’in ret diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
06.04.2016-22Metin ZEYBEK-Sami SOYTÜRK ve Seydi GÜÇLÜ’nün İmar Komisyonuna seçilmesine, Meclis Üyelerinden İsmet YILDIZ, Hamdi DEMİRAY,Osman DUMAN ve Osman ÇELİK’in ret, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
06.04.2016-232015 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisinin bilgilerine sunulmuştur.
06.04.2016-242015 Yılı Belediye Başkanının faaliyet raporunun kabul edilmesine Meclis Üyelerinden İsmet YILDIZ, Hamdi DEMİRAY,Osman DUMAN ve Osman ÇELİK’in ret, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
06.04.2016-25İlçemiz Korubaşı Mahallesinde yeni açılan ve ekli krokide görülen sokağa ÖZBOZKURT SOKAK isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
06.04.2016-26Tarihi Kentler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla 28 Mayıs – 1 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Bulgaristan ve Romanya ülkelerini kapsayan yurt dışı teknik inceleme programına Belediye Başkanı Sayın Saffet ACAR’ın katılmasına Meclis Üyelerinden, Hamdi DEMİRAY ve İsmet YILDIZ’ın ret, Osman DUMAN ve Osman ÇELİK’in çekimser oy kullandıkları görülmekle, diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
06.04.2016-27Denizli İli Çal Belediyesi ile Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince kardeş Belediye ilişkisi kurulmasına bu konuda Çal Belediyesi ile Kardeş Kent sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı Saffet ACAR’a tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
06.04.2016-28İlçemiz Dikici Köyünde yer alan L24-D-24-C-A pafta, 3608 parsel numarada bulunan taşınmaz için hazırlanan mevzi imar planının Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclis Üyelerimizden İsmet YILDIZ-Osman DUMAN ve Hamdi DEMİRAY’ın ret diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

 

06.04.2016-29İlçemizin ihtiyacı olan modern bir Otogar yapımında kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketinden 5393 sayılı Belediye kanunun 68. maddesinin (e) fıkrası gereğince 6.000.000,00 TL (Altı Milyon Türk Lirası) kredi kullanılmasına, bu konuda İller Bankası Anonim Şirketi ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Meclis Üyelerinden İsmet YILDIZ-Hamdi DEMİRAY-Osman ÇELİK ve Osman DUMAN’ın ret diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!