Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

06.01.2016-1

Belediye Meclisinin 2016 yılı içerisinde izinli sayılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
 

06.01.2016-2

2016 yılı içerisinde Meclis aylık olağan toplantılarının her ayın ilk haftasının Çarşamba günleri saat 16.00’da yapılmasına, resmi tatile gelen günlerde ise ilk iş günü yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2016-3

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısını aşmamak kaydıyla 39 maddesinde yazılı olduğu üzere 2016 yılında üst sınırdan huzur hakkı ödenmesinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2016-4Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyelerimizden, Armağan ÇETİN, Nejdet ÖZCAN, Mehmet KARATAŞ ve Osman DUMAN  seçilmişlerdir.
06.01.2016-5Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye teşkilatında çalışan tüm memurlara aylık üst sınır olan 2016 yılı bütçe kanununda yazılı olduğu üzere 249,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücreti verilmesine oy birliği ile karar verildi.
06.01.2016-601/01/2016 tarihinden  geçerli olmak üzere 14/168 adam/ay sayısına göre 14 adet işçinin hazırlanan vize teklif cetvellerinde görüldüğü üzere çalıştırılmasının kabulüne oy birliği ile karar  verildi.
06.01.2016-7Belediyemizde 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, bir adet Belediye Avukatının kısmi zamanlı olmak üzere çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.
06.01.2016-8Belediyemizin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olmasına Meclis zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere oy birliği ile karar verildi.
06.01.2016-9Hollanda’nın Amsterdam şehrine teknik inceleme ve gözlem gezisi yapılmasına Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere oy çokluğu ile karar verildi.
06.01.2016-10UİP:16854 numaralı, İlçemiz Suçıkan Mahallesinde mülkiyeti Toplu Konut idaresine ait alan için hazırlanan imar plan tadilatının ve İmar Komisyon raporunun kabul edilmesine Meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!