Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2016 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

11.07.2016-42

T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne, Birlik Ana Tüzüğü’nün 7 nci maddesi uyarınca Birliğe üye olunmasına, Belediye Başkanı Saffet ACAR’ın doğal üye, Belediye Meclis Üyelerimizden Sami SOYTÜRK’ün asil üye, Metin ZEYBEK’in ise yedek üye olarak seçilmesine, iş bu alınan kararımızın bir suretinin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

11.07.2016-43

NİP : 20547 –  UİP: 20549 Gençali Köyü, Tapunun L24D-22A  nolu paftası, 232 nolu parseli için hazırlanan mevzi imar planının ve imar komisyon raporunun kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

11.07.2016-44

NİP:128-4 / UİP: 130-5 İlçemiz İncirli Mahallesi 145 ada 22 parsel ve güneyinde yer alan yaklaşık 18 hektarlık alanda ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşlerde dikkate alınarak eğitim ve konut arsası üretimi amacıyla hazırlanan imar planı tadilatının Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

11.07.2016-45

İlçemiz Sanayi Mahallesinde bulunan Kalaycı Sokağın isminin ŞEHİT TEVFİK AKSU SOKAK olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

11.07.2016-46

İlçemiz Dere Mahallesinin isminin GAZİ MEHMET ÇAVUŞ MAHALLESİ olarak değiştirilmesine oy birilği ile karar verildi.

 

 

11.07.2016-47

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Konak Mahallesinde 42 pafta 49 ada 95 parsel 7030,77 m2 miktarlı Mezbahane Binası ve Eklentilerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satışının yapılmasına, Meclis Üyelerinden Hamdi DEMİRAY, Osman DUMAN ve  Osman ÇELİK’in ret, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!