Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ  

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

02/08/2017-35

Belediyemiz 18 nolu 5 yıllık imar programına 11. ek program içinde yer alan İlçemiz İstasyon Mahallesi İstasyon caddesi Mevkii Mülkiyeti 21820146464 T.C Kimlik Numaralı Nihat KILIÇASLAN adına kayıtlı tapunun 227 ada 13 parsel numaralı yerde bulunan 77 m2 miktarlı alanın Belediyemiz 18 nolu 5 yıllık imar programına alınarak kamulaştırma işleminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

02/08/2017-36

Mülkiyeti Belediyemize ait Meclis Zabıtnamesinde yazılı olan taşınmazların satışının yapılmasına Meclis Üyelerinden İsmet YILDIZ, Hamdi DEMİRAY, Osman ÇELİK ve Osman DUMAN’ın ret, diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.
 

02/08/2017-37

Mülkiyeti Belediyemize ait Camikebir Mahallesi 315 ada 41 parsel sayılı 498,66 m2 ve 315 ada 42 parsel 1.282,75 m2’lik arsaların “Dinar Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü” yapılmak kaydı şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) bendi gereğince Belediye Başkanı Saffet ACAR’a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!