Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ  

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

01/11/2017-41

Belediyemizin 2018 yılı gelir ve gider bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine oy birliği ile karar  verildi.
01/11/2017-42Belediyemizin 2018 yılı içerisinde  uygulayacağı gelir tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar  verildi.
01/11/2017-43İlçemizde yapılan jeolojik etüt çalışmaları tamamlanmış olup, bu kapsamda hazırlanan imar revizyon planlarının İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
09/11/2017-44Belediyemizin 2018 yılı  Gelir Bütçemiz 24.800.000,00.- TL Gider Bütçemiz ise 32.350.000,00.- TL  ve bütçe kararnamesinin  Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine, Meclis Üyelerimden Osman DUMAN- Selahattin DUMAN ve İsmet YILDIZ’ın RET diğer katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
09/11/2017-45Belediyemizin 2018  yılı gelir tarifelerinin Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu şekilde uygulanmasına Meclis üyelerinden Selahattin DUMAN-Osman DUMAN ve İsmet YILDIZ’ın RET diğer katılan üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar  verildi. İş Bu tarife 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerlidir.
09/11/2017-46Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz İstasyon Mahallesi 172 ada 10 parselde bulunan 333,91 m2 miktarlı arsa ile yine Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz İstasyon Mahallesi 811 ada 1 parsel numaralı 381,92 m2 yüzölçümlü taşınmazların Belediyemiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına, bu konuda 5393 Sayılı 38. Maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
09/11/2017-47İlçemizde faaliyet gösteren Genelevin İlçe dışında bir yere taşınmasına veya kapatılmasına katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!