Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ  

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

05/07/2017-32

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) projesi kapsamında “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek: 16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Valilik , Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Saffet ACAR’a ya da vekiline yetki verilmesine, bahse konu için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 ( on ) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( p) bendi 18. maddesinin (e) bendi, ile 75. maddesinin (a) bentleri gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 

05/07/2017-33

İlçemiz Ilıca Mahallesinde bulunan Kudret Sokağın isminin değiştirilmesinin uygun olmadığına, Gazi ve Şehitlerimizin isimlerinin yeni kurulacak ve açılacak Mahalle,Cadde ve Sokaklara verilmesine, katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
 

05/07/2017-34

İlçemiz Camikebir Mahallesi, Adliye Mahallesi, Emniyet Mahallesinin tamamı ile İstasyon Mahallesi, Sanayi Mahallesi, İtfaiye Mahallesi, Pazar Mahallesi ve Ilıca Mahallelerinin yukarıda sayılan üç mahallle ile sınırında bulunan cadde ve sokaklarının içkili yer bölgesine dahil edilmemesine, ayrıca adı geçen mahallerde mevcutta bulunan içkili yerlerin iş yeri açma ruhsatlarının müktesep hak sayılmasına ancak devir ve kapanması durumunda yeniden içkili yer işyeri açma ruhsatı düzenlenmemesine katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!