Bugün, Vitamin Eczanesi Nöbetçidir.

2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

05/09/2018-32

İmar Planında tadilat yapılmasına dair, 3 adet hazırlanan plan tadilatlarının İmar Komisyonuna havale edilmesine katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
05/09/2018-33İlçemiz L24-d-19-c-1-d / L24-d-19-d-2-c İmar Paftasında Gazi Mehmet Çavuş Mahallesinde bulunan alanı kapsayan İmar Plan tadilatının ve İmar Komisyon raporunun kabul edilmesine katılan Meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile kabul edildi.
05/09/2018-34Belediyemiz 17 Nolu İmar programına ek olarak hazırlanan ve Konak Mahallesi 243 ada 2 parsel – 22 ada 103 parsel ve İstasyon Mahallesi 192 ada 118 parsellerin kamulaştırma işleminin bulunduğu ekli dosyada bulunan İmar Programın kabul edilmesine katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
05/09/2018-35Belediyemiz tarafından açılması planlanan Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (h) bendi gereğince Hizmet Binası kiralanmasına bu konuda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince yetki verilmesine katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!