Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ  

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

06/06/2018-25

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 58 ve 60 ıncı maddeleri gereğince ‘İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar ‘ın 27 İnci maddesine dayanılarak hazırlanan Dinar Belediyesi Ön Mali Kontrol  İşlemleri  Yönergesinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!