Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

07/11/2018-42

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
07/11/2018-43Belediyemizin 2019 Mali Yılı içerisinde uygulayacağı gelir tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
07/11/2018-44L24-d-19-d-2-a imar paftasında imar paftasında Çivril Caddesi ile 1. Yeni Sokak arasında ve 1. Yeni sokak üzerinde kalan 19 nolu ada 13 nolu parselde bulunan alanı kapsayan Plan Tadilatı ve İmar Komisyon raporunun kabul edilmesine, katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
07/11/2018-45L24-d-19-d-2-a İmar paftasında imar paftasında Konak mahallesi Santral Caddesi üzerinde Santral parkın hemen kuzeyinde  22nolu adayı kapsayan İmar Plan tadilatı ve İmar Komisyon raporunun kabul edilmesine, katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
07/11/2018-46L24-d-23-a-1-a, L24-d-23-a-1-b, L24-d-23-a-1-c, L24-d-23-a-1-d, L24-d-23-a-2-a imar paftalarında mevcut küçük sanayi sitesinin bulunduğu alanı kapsayan İmar Plan tadilatı,  nazım imar planı değişikliği ve İmar Komisyon Raporunun kabul edilmesine, katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
07/11/2018-47İlçemiz Pazar Mahallesi Santral Parkın üst kısmında bulunan 22 ada 24-25-26-27-29-110-111-119 ve 120 parselleri kapsayan alan için talep edilen İmar Plan Tadilatının değerlendirilmek üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine, katılan Meclis Üyelerimizin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
07/11/2018-48Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği tarafından, 26-30 Kasım 2018 tarihinde KKTC’de düzenlenecek olan hizmet içi eğitim seminerine katılım sağlanmasına katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
07/11/2018-49İlçemiz Gazi Mehmet Çavuş Mahallesinde bulunan YILMAZ sokağa ÖZYILMAZ SOKAK isminin verilmesine katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
14/11/2018-50Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi 28.500.000,00 TL, Gider Bütçesi ise 34.000.000,00 TL ve Bütçe kararnamesinin yukarıda yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine, Meclis Üyelerinden Selahattin DUMAN’ın ret, diğer katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.
14/11/2018-51Belediyemizin 2019 Mali Yılı içerisinde uygulayacağı gelir tarifesinin Meclis Zabıtnamesinde yazılı olduğu üzere kabul edilmesine katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!