Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

04/04/2018-13

Encümen Üyeliklerine Sami SOYTÜRK ve Armağan ÇETİN seçilmişlerdir.
04/04/2018-14Abbas ÇETİN – Derviş Ali DUMAN – Metin ZEYBEK ve Osman ÇELİK’in Plan Bütçe Komisyonuna seçilmesine, katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

 

04/04/2018-15Selahattin MORAN– Mehmet KARATAŞ – Seydi GÜÇLÜ  ve Osman DUMAN ‘ın İmar Komisyonuna seçilmesine, katılan Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

 

04/04/2018-16İmar Planında yapılan Revizyona askı süresince gelen itirazlar Meclis Zabıtnamesinde olduğu üzere değerlendirilmiştir.
04/04/2018-17Mülkiyeti Belediyemize ait Konak Mahallesi Mezbaha Mevkii 42 pafta 49 ada 95 parsel numaralı 7030,77 m2 miktarlı Mezbahane Binası ve eklentilerinin küçük kapasiteli kesimhane haline getirmek şartıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin ( e ) bendi gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine katılan Meclis Üyelerinden İsmet YILDIZ, Selahattin DUMAN, Osman DUMAN, Osman ÇELİK ve Hamdi DEMİRAY’ın çekimser, diğer katılan Meclis Üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

04/04/2018-18Belediyenin bir önceki yıla ait  Hesap İş ve İşlemlerine ilişkin Denetim Komisyonu raporunu okutmuş ve zabıtlara yazdırmış bulunuyorum. Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım 2017 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisinin bilgilerine sunulmuştur.

 

04/04/2018-192017 Yılı Belediye Başkanının faaliyet raporunun kabul edilmesine katılan Meclis Üyelerinin  kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!