Bugün, Vitamin Eczanesi Nöbetçidir.

2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

03/01/2018-1

Belediye Meclisinin 2018 yılı içerisinde izinli sayılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
 

03/01/2018-2

2018 yılı içerisinde Meclis aylık olağan toplantılarının her ayın ilk haftasının Çarşamba günleri saat 16.00’da yapılmasına, resmi tatile gelen günlerde ise ilk iş günü yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

03/01/2018-3

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısını aşmamak kaydıyla 39. maddesinde yazılı olduğu üzere 2018 yılında üst sınırdan huzur hakkı ödenmesinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
 

03/01/2018-4

Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyelerimizden, Abbas ÇETİN, Selahattin MORAN, Metin ZEYBEK ve Hamdi DEMİRAY seçilmişlerdir.
 

 

03/01/2018-5

Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye teşkilatında çalışan tüm memurlara aylık üst sınır olan 2018 yılı bütçe kanununda yazılı olduğu üzere 282,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücreti verilmesine,ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretleri görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma yaralanma ve sakatlanma halleri,tedavi süresince ödemeye devam olunur.diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı, olarak ödenir. Belirtilen hallerin dışında ödenmesi mümkün değildir. bu uygulamanın 01.01.2018  tarihinden geçerli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

03/01/2018-6

01/01/2018 tarihinden  geçerli olmak üzere 14/168 adam/ay sayısına göre 14 adet işçinin hazırlanan vize teklif cetvellerinde görüldüğü üzere çalıştırılmasının kabulüne oy birliği ile karar  verildi.
 

03/01/2018-7

Belediyemizde 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, bir adet Belediye Avukatı çalıştırılmasına ve çalıştırılacak avukata ise kısmi zamanlı sözleşmeli yapılarak aylık net 1.300,00 TL net ücret ile ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 

03/01/2018-8

Belediyemiz de 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli 2 adet Mühendis çalıştırılmasına, çalıştırılacak olan mühendislere aylık net 3.100,00 TL ücret ödenmesine, katılan üyelerimizin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!