Bugün, Vitamin Eczanesi Nöbetçidir.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 4 nolu Kurul Kararları

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 4 nolu Kurul Kararları

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 4 nolu Kurul Kararları

T.C.

DİNAR KAYMAKAMLIĞI

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞI

 

 Karar No:10/4

Karar Tarihi:21.10.2020

                                                                                                                                                                     KARAR

 

            İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 21.10.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Selami KAPANKAYA’nın  Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1) 7 Gün 7 Konu 7 Denetim Hk.

            19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7 ayrı konuda tüm ilçe genelimizde  genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesi gerekmektedir.

 

TARİH

AÇIKLAMA

19 Ekim Pazartesi

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları

20 Ekim Salı

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

21 Ekim Çarşamba

Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri

22 Ekim Perşembe

Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler

23 Ekim Cuma

AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri

24 Ekim Cumartesi

Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)

25 Ekim Pazar

Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar

            Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenerek denetimler gerçekleştirilecektir.

Gerek belediyeler ve kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin veya çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması gerekmektedir.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesi sağlanmalıdır.

“Kıymetli vatandaşlarımız;

Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.

Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

3) Temaslı Bildiriminin Önemi Hk.

Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Covid­19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması hususu 24.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle  bildirilmişti.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir.

                Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid­19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır

 

                4) Camilerin Havalandırılması Hk.

                Havaların soğuması sebebiyle camilerde özellikle vakit namazları ve Cuma namazından önce cami içerisinin ısıtılıp  cemaat yoğunluğu oluştuktan sonra kapı ve pencereler açık tutularak cami içerisiin sürekli havalandırılması sağlanacaktır.

 

       

        5) Okullarda Tedbirlerin Uygunlanması Hk.

 

                   Okul idarecileri ve öğretmenler tarafından öğrecilerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli hassasiyeti göstermeleri toplum sağlığı açısından son derece  önem taşımaktadır.

 

                   6) 13.10.2020 tarihli 10-3 nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 6.maddesinin iptal edilmesine,

            Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır.

            Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi  kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.

            Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.

 

        İşbu İlçe Umumi Hıfzıssıhha tedbirlerine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

            BAŞKAN                                               ÜYE                                                            ÜYE   

 

       Selami KAPANKAYA                         Nihat SARI                                Dr.Mehmet Mezher IŞIK

            KAYMAKAM                           Belediye Başkanı                                İlçe Sağlık Müdürü                            

    .              

                

 

             ÜYE                                                   ÜYE                                                             ÜYE                                      

          

   Arafat CENGİZ                               Ecz. İbrahim KOÇAK                    Uzm. Dr.Sema ACAR ŞENCAN        

İlçe Tarım ve Orman Md.                   Serbest Eczacı                                       Serbest Tabip

 

 

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!