OSMANLI ARŞİVİNDE DİNAR –GEYİKLER 1828-1908

  • 11 Nisan 2015
  • 3.154 kez görüntülendi.
OSMANLI ARŞİVİNDE DİNAR –GEYİKLER 1828-1908

ayhankalkanyazi6701

OSMANLI ARŞİVİNDE DİNAR –GEYİKLER 1828-1908

 

1828’de Dinar’a gelen İngiliz Rahip Arundell’in yayınladığı kitabında Dinar’ın tarihi hakkında geniş bilgi, efsaneleri, gezip gördüğü yerleri ve özellikle o yıllarda bir camisi, 100 hanesiyle Dinar’daki halkın tamamının Türklerden oluştuğundan bahsetmiştir. Dinar, uzun süren köy ve kasabalık (GEYİKLER) kılığından sonra 1874 yılında Belediyelik 1908’de İlçe olmuştur.  Dinar Kurtuluş  Savaşında düşman işgali görmemiştir. Ancak savaşın asker, erzak ve cephane olarak ikmal yeri görevini üstlenmiştir.1898 yılında DİNAR 80 hane ile afyon’a bağlıymış;

1898 yılı Geyikler (Dinar) Nahiyesi’ne Bağlı Köylerin isimleri Osmanlı dönemindeki verilen isimlerdir.İsmi değiştirilmemiş olan köylerin yanındaki rakamlar hane sayısıdır.Eskiden Dinar’a Başmakçı,Dazkırı,Evciler ilçeleri de bağlı olduğundan bize yabancı gelen bazı köy isimlerinin bu ilçelere bağlı olduğunu belirtiriz.

Köy isimlerimiz Gayharab, Kızıllu, Burunkaya, Yürsema, Doğanlı, Çörekli, Kabaklı, Çitili Mahallesi, Kızganpınar, Çapalu, Kadılar, Yarbaş, Çöreli, Mucanoğlu. Dikici, Eber, Turgan, Genellü, Beğ, Akca, Karakuyu, Alacaatlu, Gökceli, Kızıl, Yaprak Göçerli HaydarlıOcaklı Hora HacıbeĢirli Diksetir Deliler Çakıcı Kürden Kürt AĢireti Dombay Yeregiren Cadı AfĢar Çayüstükumullu Ġncesu Eldere Ergenli OkçularAkçain Kadılarkumullu Közlüklü Gürler Hacı Ahmedlu Karalar Doğay Kurtlar Tatarlı Arparaslan Kınık Yabancı Müslim Rum Dazkırı Nahiyesi’ne Bağlı Köyler Avdan Akkoyunlu Bademli Karahacılu Sultaniye olarak bilinir.

Geyikler (Dinar) Nahiyesi’ne Bağlı Merkezler ve hane sayıları. İsmi değiştirilmemiş olan köylerin yanındaki rakamlar hane sayısıdır. Eber 38,Ergenli 19,Akçin 14,Akdere 18,Ocaklı 33,İncesu 82,Beğköy  192 (Beğ/Beyköy olabilir), Turgan 19, Çakıcı 40,Çapalu 63,Çöreli 16,Hacı Beşirli 52, Haydarlı 93,Dombay 72,ġeyharab 3,Doğanlı 55,Kadılar 98,Kabaklı 32,Kahallı 32,Karacakuyu 36,Karataş -,Karalar 31,Kazanpınar47,Kızıl 17,Kızıllu 21,Kınık 64,Göklicek –Gencellü 35,Göçerli 40,Kürt 71,Kürt Bağazı 36,Gökceli 17,Yaprak 76,Yeregiren 106,Yürsıma 43,Dinar* 300 hane *geyikler nahiyesinin merkezidir. Seyidmülk(Seydimelek)-köylerimizden Bozhüyük, Duman, Sütlaç. Gencellü 19, Yapağılu, Şeyhlü (Çivril) Nahiyesi’ne Bağlı Avdan 36 hane, Karahacılı 26 hane, Bademli 77 hane, Yenice 10 hane Dazkırı Nahiyesi’ne Bağlı Merkezlerdir. Geyikler Nahiyesi’nde 10 hanede 50 ve Dazkırı Nahiyesinde 396 hanede 1804 muhacirin nüfusu ve yine Geyikler Nahiyesinde 60 hanede 272 aşiret nüfusu iskân olunmuş.

GÖREV YAPAN BAZI DAİRE MEMUR VE AMİRLERİ

Emlâk Komisyonu Reis Mal Müdîri Efendi A‘zâ Hacı Ahmed Efendi, İbrahim Efendi, Abdullah Efendi. Vukuat Kâtibi Ali Efendi, Evkaf Vekili Hacı Mustafa Efendi, Tapu Kâtibi Süleyman Efendi. Menafi sandığı Vekilleri: Hacı Ali Efendi, Hüseyin Efendi, Mehmed Efendi, Kâtib Bekir Efendi.

Geyikler Nahiyesi: Müdîr Hacı Şakir Bey, Nâib Abdullatif Efendi, Müdîr Ahmed Bey, Nâib Ahmed Efendi, Müftü Niyâzi Efendi A‘zâ :Hacı Hasan Ağa, Hacı Mehmed Ağa,Hacı Ali Ağa,  Hacı Osman Ağa.Kâtib: İsmail Efendi .Emlâk Komisyonu A‘zâ :Mustafa Ağa, Hasan Hüseyin Efendi, Hâfız Ali Ağa.Vukûât Kâtibi: Osman Efendi,Arâzî Mukayyidi: Esad Efendi,Menafi Sandığı:Hâfız Ali Efendi, Ali Ağa, Mustafa Efendi,A‘zâ:Osman Ağa, Ramazân Efendi,Reşid Ağa ,Ali Efendi, İbrahim Bey. Kâtib: İsmail Efendi.

Geyikler Nahiyesi: Müdîr: Hacı Şakir Bey, Naib: Abdullatif Efendi Aza: Osman Ağa, Ali Bey, Ramazan Efendi, Reşid Ağa, Ali Efendi, İbrahim Bey. Katib: İsmail Efendi.

Geyikler Nahiyesi: Müdîr Ahmed Bey, Naib: Abdullatif Efendi Azâ: Osman Ağa, Ali Bey, Ramazan Efendi, Reşid Ağa, Ali Efendi, İbrahim Bey.Katib:İsmail Efendi.

Geyikler Nahiyesi: Müdîr Ömer Efendi, Naib: Abdullatif Efendi Azâ: Osman Ağa, Ali Bey, Ramazan Efendi, Reşid Ağa, Ali Efendi, İbrahim Bey. Katib: Mehmet Efendi.

1295 Geyikler Nahiyesi: Müdîr Ahmed Bey, Naib: Abdullatif Efendi Aza: Osman Ağa, Ali Bey, Ramazan Efendi, Reşid Ağa, Ali Efendi, İbrahim Bey. Katib:İbmail Efendi.,Vukûât Kâtibi:Osman Efendi.Arâzî Mukayyidi: Esad Efendi,Menafi Sandığı Vekilleri:Hâfız Ali Efendi, Ali Ağa, Mustafa Efendi.

1296 (1879)Geyikler Nahiyesi: Müdîr İsmail Rıza Efendi, Tahrirat Kâtibi: Ahmed Yahya Efendi, Rüsumat idaresi Geyikler Memuru Ömer Efendi. Ma’a Ketabat-i Sandık Emini Geyikler, Mehmed Efendi, Geyikler Nahiyesi Meclis İdaresi: Osman Ağa, Ali Ağa, Ramazan Efendi, Osman Efendi, Said Ağa, Süleyman Efendi.

1297- 1301 (1880-1884)A’zâ: Raşid Ağa, Ali Ağa, Tahrirat Kâtibi Mehmed Efendi, Maa Tahrir Virgü Kâtibi: İbrahim Efendi, Posta ġubesi Memuru: Gülcan Efendi, Sanduk Emini Süleyman Efendi.

1302 (1885) Geyikler Nahiyesi::Müdürü: İsmail Hakkı Efendi, Naibi: Ali Rıza Efendi, Tahrîrat Kâtibi Hacı Ahmed Efendi,Nahiye Meclisi: Azala: RaĢit Ağa, Ali Ağa, Mehmed Efendi, Said Ağa,Bazı Memurluklar:Tahrîrile birlikte Virgü Kâtibi: İbrahim Efendi, Arazi Kâtibi: Hüseyin Efendi. Posta Memuru: Gülhan Efendi, Sandık Emini: İbrahim Efendi.

1303 (1886) Geyikler Nahiyesi: Müdür İsmail Hakkı Efendi, Nâib: Ali Rıza Efendi, Tahrîrât Kâtibi: Hacı Ahmed Efendi. Meclis-i Nahiye A’zâ: Raşid Ağa, Ali Ağa, Said Ağa, Mehmed Efendi, Bazı Memurin: Maa Tahrir Virgü Kâtibi: İbrahim Efendi, arazi Kâtibi Hüseyin Efendi, Posta Memuru: Gülhan Efendi, Sandık Emini: İbrahim Efendi

1303 (1886) tarihli başka bir belgede Geyikler Nahiyesi: Müdîr İsmail Hakkı Efendi, Nâib Vekili: Yusuf Efendi, Tahrirat Kâtibi Ahmed Münif Efendi. Meclis-i Nahiye A’zâ: Ramazan Efendi, Ali Ağa, Süleyman Efendi, Raşid Ağa, Hüseyin Ağa, Raşid Ağa. Daire-i Belediye Reisi: Osman Ağa. Meclis Azaları: Ahmed Ağa, Ali Ağa, Hasan Ağa, Hüseyin Ağa, Kâtib: Mustafa Efendi. Bazı Memurin: Maa Tahrîr virgü Kâtibi İbrahim Efendi, Sandık Emîni İbrahim Efendi Geyikler Nahiyesi: Müdürü: İsmail Hakkı Efendi, Naibi: Ali Rıza Efendi, Tahrîrat Kâtibi Hacı Ahmed Efendi, Nahiye Meclisi: Azala: Raşit Ağa, Ali Ağa, Mehmed Efendi, Said Ağa, Memurluklar: Tahrîr ile birlikte Virgü Kâtibi: İbrahim Efendi, Arazi Kâtibi: Hüseyin Efendi, Posta Memûru: Gülhan Efendi, Sandık Emini: İbrahim Efendi görülmektedir.

1304 (1887) Geyikler Nahiyesi: Müdîr İsmail Hakkı Efendi, Nâib Vekili Yusuf Efendi, Tahrirat Kâtibi Ahmed Münif Efendi, Meclis-i Nahiye A’zâ: Ramazan Efendi, Ali Ağa, Süleyman Efendi, Raşid Ağa, Hüseyin Ağa, Raşid Ağa. Daire-i Belediye Re’isi Osman Ağa, Meclis azaları Ahmed Ağa, Ali Ağa, Hasan Ağa, Hüseyin Ağa, Kâtib Mustafa Efendi. Memurinler: Maa Tahrir virgü Kâtibi: İbrahim Efendi, Sandık Emini İbrahim Efendi.

1305 (1888) Geyikler Nahiyesi Müdîr: Şakir Efendi, Nâ‟ib Vekili Hasan Efendi, Tahrirat Kâtibi Ahmed Efendi. Meclis-i Nahiye A’zâ: Ramazan Efendi, Ali Rıza Efendi, Süleyman Efendi, Raşid Ağa, Hüseyin Ağa, Raşid Ağa, Hacı Said Ağa, Memurluklar: Maa Tahrir Virgü Kâtibi İbrahim Efendi, Belediye Reisi Osman Bey.

1306 (1889) Geyikler Nahiyesi: Müdîr Mehmed Şakir Efendi, Nâ’ib Hüseyin Efendi, Kâtib Mustafa Efendi. Bazı Me’mûrîn:Maa Tahrîr Virgü Kâtibi İbrahim Efendi, Kabzımal: Mehmed Bey.Belediye Reisi Osman Bey, Kâtibi Mustafa Efendi.

1307 (1890) Geyikler Nahiyesi: Müdîr İsmail Hakkı Efendi, Nâib Hacı Ali Efendi. Kâtib Mustafa Efendi, Virgü Kâtibi İbrahim Efendi. Nahiye Hey’eti A‘zâ Reşid Ağa, Hüseyin Efendi, Reşid Ağa, Ramazan Efendi. Belediye Reisi: Osman Bey, Kâtibi Mustafa Efendi, Nahiye Kabzımalı: Mehmed Bey. Geyikler Nahiyesi Sandıklı Kazası mülhakatında olub 46 karyeden mürekkebdir. Nahiyenin nüfusu umûmîyesi 14953 raddesinde olup bundan 7628 zükûr ve 7331 inâs olmak üzere cümlesi müslimdir. Dâhil-i nahiyede 32 camii şerif ve mescit bulunup 3000‟e karib hane vardır. Merkez-i nahiye Dinar Kariyeri olup Aydın Şimendiferinin istasyonudur. Karye-i mezbûre 3 mahalleyi şamil olup merkez kazaya 9, Karahisar’a 18 ve Bursa’ya 60 saat bade mesafede bulunur.(Saat zamanı yayan olarak hesap edildiği tahmin ediliyor. Zira Sandıklıya o zamanki ulaşım miktarı olabilir)Kurâ-yı sâire şunlardır: Şehy Arab (Arapışık),Dikici, Eber, Nurgar, Kızıllu, Gencellü, Beğ, Akca, Bozankaya, Karakuyu, Alacaatlu, Gökcelü, Bursema, Kızıl, Dombay, Yeregiren, Çadı, Kızganpınar, AkĢayer, Çayüstü, Ġncesu, Cebalü, Eldire, Ergenli, Okcular, Kadılar, Akçain, KadılarKumullu, Yaprak, Hora, Çörekli, Hacıbeşirli, Deliler, Kabaklı, Çakıcı, Kürden, Kürt Aşireti, Tatarlı, Kınık, Arpaaslan, on bir mahalleden mürekkeb Sucan Aşireti. Dâhil-i nahiyede bulunan ormanlarda çam ve meşe ve ardıç ağaçları külliyetli bulunur. YEKÜN 1425,Müslim(Müslüman), Zükür(Erkek) 830 adet, İnas (Kadın) 595,Gayri Müslim–,Mektep adedi Müslim 45,gayri Müslim–,Mektepleri bulunan aded 43, Geyikler Nahiyesi ibtidai mektebi şakirdanın adedi yekün 1425,Müslim 830,inas 595,Mekteb adedi Müslim 45,Mektebleri bulunan Kuraların aded 43.

1309 (1892) Geyikler Nahiyesi:Müdür Mustafa Şevket Bey, Naib Vekili Ali Efendi,Kâtib Mehmed Efendi, Virgü Kâtibi İbrahim Efendi.Nahiye heyeti:Raşit Ağa, Hüseyin Efendi, diğer Raşid Ağa, Ramazân Efendi, Hacı Abdullah Ağa, Osman Bey, Hacı Hasan Ağa,Bazı memurlar:Belediye Re‟isi .. (Yan yana iki nokta konulmuştur Münhall olarak belirtilmemiştir.) Kâtibi İbrahim Efendi, Azâ İbrahim Bey, Azâ Mustafa Ağa, Azâ Ali Ağa, Nahiye Kabzımalı Hasan Ağa.

1310 (1893) Geyikler Nahiyesi: Müdür Mustafa Şevket Bey, Nâib Vekili Ahmed Refik Efendi, Nahiye Kâtibi Mehmed Hamdi Efendi, Maa Tahrir Virgü Kâtibi Şevki Efendi, Nahiye Hey’eti: Ramazan Efendi, Hüseyin Ağa, Raşid Ağa, diğer Raşid Ağa, Osman Bey, Hacı Mustafa Ağa, Ali Ağa, Ahmed Ağa, Belediye Hey‘eti Reis münhal(Boş). Kâtib ve Sanduka Emini, Mehmed Ferid Efendi, A’zâ Mustafa Ağa, Hüseyin Ağa, Mustafa Çavuş, Ali Ağa, Hacı Mehmed Ağa. Maarif Komisyonu Reis Nâib Efendi. Aza Ramazan Efendi, Müderris Ahmed Efendi, Hüseyin Ağa, Raşid Ağa. Bazı memurlar: Posta Memuru Akif Efendi, Nevahi Seyyar tabibi Yorga ki Efendi. Orman Ondalık Memuru Hüseyin Efendi, Reji Memuru Abdi Efendi. Serkabzımal Mehmed Efendi, Polis memuru Vahit Efendi. Düyun-ı Umumîye kolcusu 2 adettir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Geyikler Nahiyesi’nin Cebiş ve 15 hanede 62 nüfusun Körpeli alanı mahallerinde kâmilen emr-u iskânları icra ve haneleri inşa olunarak saye-i inayet vaye-i hazret-i padişahîde bunların dahi her suretle esbabı-ı istirahatları ikmal idilmişdir. Geyikler Nahiyesi Sandıklı Kazası mülhakatında olup 46 karyeden mürekkebedir. Dâhil-i nahiyede 32 camii şerif ve mescit bulunur üç bine karib hane vardır. Merkez nahiye Dinar Karıyası olup Aydın şimendiferinin istasyonudur. Karye-i mezbûre 3 mahalleye şamil olup merkez kazaya 9, Kara hisar’a 18 ve Bursa‟ya 60 saat bade mesafede bulunur. Tensikat-ı cedide-i askeriyle icabınca mahal-i mezbûrede bir askeri depo inşası dahi derdesttir. Geyikler Nahiyesi Aydın Timur(Demir demektir) yolunun müntehasıdır. Nahiyenin cihet-i garbiye sinde ve on dakika mesafede bir şimendifer iskelesiyle itsâlında İzmir’e gidecek ve İzmir’den gelen malları muhafaza edecek biri cüssem ve ufak iki adet ambar ve memur ve ameleye mahsus beş adet hane ile bir otel ve bir kahvehane ve yolcuya mahsus bir de han ve kasabadan iskeleye kadar muntazam bir de şose ihdas ve inşa edilmiştir. Mahal-i mezkûra beher gün vakit-i maninde üç defa şimendifer vagonları âmedşad etmekte olup bunlardan birisi yolcuya mahsus olarak sabahleyin Dinar’dan hareketle bir günde İzmir’e ve diğeri de eşya nakline mahsus olup bu da Geyikler nam diğer Dinar’dan bir günde Aydın’a muvasalat eder ve diğer birisi de günde bir defa gelip gitmekledir. Ve bunlardan başka günde bir defa İzmir’den, bir Aydın’dan olarak Dinar’a iki tren âmedşad etmektedir. Dinar’dan İzmir’e kadar Tren yolunun üç yüz seksen sekiz kilometredir. İzmir’e kadar kırk sekiz istasyonu ve hat üzerinde on adet köprü ve iki yüzden mütecaviz ufak köprü ve menfezleri vardır. Hatt-ı mezkûrun Sandıklı Kazası dâhilinde bulunan iskeleleri bervech-i zir gösterilir. Kuray-ı mülhaka Dinar, Çivril, Apa, Hamidiye, Çardak, Evciler, Sütlaç, Sungurlu, İncü, namıyla meşhur dokuz iskeleden ibarettir. Şehyarab, Dikici, Eber, Nurgar, Kızıllu, Gencellü, Beğ, Akca, Bozankaya, Karakuyu, Alacaatlu, Gökcelü, Bursema, Kızıl, Dombay, Yeregiren, Çadı, Kızganpınar, AkĢayer, Çayüstü, Ġncesu, Cebalü, Eldire(Eldere), Ergenli, Okcılar(Okcular), Kadılar, Akçain(Akçin), Kadılar Kumullu(Kımıllı), Yaprak, Hora [Havra ?], Çörekli ?, Hacıbeşirli, Deliler, Kabaklı, Çakıcı, Kürden ?, Kürt Aşireti ?, Tatarlı, Kınık, Arpaarslan(Alparsan), on bir mahalleden mürekkep Sucan Aşireti ? ve Geyikler Nahiyesi civarında Söğüd Dağı namıyla bir ormanlık vardır.

1311 (1894) Geyikler Nahiyesi: Müdür Mustafa Şevket Bey, Nâib Vekili Saadeddin Efendi, Kâtib Vekili Mehmed Efendi, Maa Tahrir Virgü Kâtibi Mehmed Kazım Efendi Nahiye heyeti: Süleyman Efendi, Mehmed Bey, Hasan Efendi, Ali Efendi, Hacı Ahmed Ağa. Belediye heyeti Reis Mustafa Efendi, Kâtib ve Sanduka Emini Mehmed Ferid Efendi, aza: İbrahim Ağa, İbrahim Bey, Maarif komisyonu Reis Nâib Vekili Efendi, Aza Ramazan Efendi, Müderris Ahmed Efendi, Hasan Ağa, Raşd Ağa. Bazı memurlar: Posta Memuru Akif Efendi, Reji Memuru, İzzet Efendi. Orman Ondalık Memuru Hüseyin Efendi, Polis Ahmed Efendi, Ser kabzımal Mehmed Efendi, Reji Kolcusu Nefer 4 adet.

1312 (1895) Geyikler Nahiyesi: Müdür Ahmed Hasip Efendi, Nâib Vekili Hasan Saadeddin Efendi Mal ve Tahrirat Kâtibi Mehmed Hamdi Efendi, Maa Tahrir Virgü Kâtibi Mehmed Kazım Efendi, Mürûri ġaibe Kâtibi Ahmed Hulusi Efendi, Kereste Ondalık Memuru Hacı Hafız Efendi. Nahiye Hey‘eti: Ramazan Efendi, Hacı Ahmed Ağa, Süleyman Efendi, Hüseyin Ağa, Mehmed Ağa, Raşid Ağa Belediye Hey’eti Reis Mustafa Lütfi Efendi, A’zâlar, ibrahim Ağa, Ali Ağa, Mustafa Ağa, Hüseyin Ağa, Kâtib ve Sandık Emini Mehmed Ferid Efendi, Maarif Komisyonu, Reis Nâib Vekili Efendi. A’zâlar, Ramazan Efendi, Hüseyin Ağa. Müderris Ahmed Efendi, Raşid Ağa, Zabıta Dairesi, Zabıta Çavuşu Musa Ağa- m4 22 Ģ 95 iftihar ve Plevne madalyası, Polis Memuru Balâ Remzi Efendi, Virgü Tahsildarı Ahmed Efendi, Süvari 4, Piyade 3 kişi.

1313 (1896)- Geyikler Nahiyesi: Müdür Ahmed Hasib Efendi, Nâib Vekili Hacı İsa Efendi, Mal ve Tahrirat Kâtibi Mehmed Hamdi Efendi, Ma’a Tahrir Virgü Kâtibi Mehmed Kazım Efendi, Hey’et-i Nahiye, Ramazan Efendi, Süleyman Efendi, Hüseyin Ağa, Raşid Ağa, Mehmed Ağa, Daire-i belediye reis Vekili Ali Ağa (geçen yılkı aza vekil olarak atanmış),Aza. Hüseyin Ağa, Mustafa Ağa. Kâtib ve Sandık Emîni Ahmed Hulusi Efendi, Maarif Komisyonu Reis Nâib Vekili Efendi Azâ: Ramazân Efendi, Hüseyin Ağa, Müderris Ahmed Efendi, Raşid Ağa, Zâbıta Dâiresi Zâbıta Memûru Süvâri Mülâzım-ı Evveli Yusuf Ağa, Polis Memûru Mustafa Kâmil Efendi Süvâri 4 er, Piyâde 3 er.

1314 (1897) Geyikler Nahiyesi: Müdür Mustafa Bey Nâib Vekili Mehmed Emin Efendi mal ve Tahrirat Kâtibi İsmail Efendi. Maa Tahrir Virgü Kâtibi Mehmed Kazım Efendi, nahiye Hey‘eti Hacı Ali Efendi, Battal Bey, Ahmed Ağa, Ahmed Efendi, İzzet Efendi, Hacı Halil Ağa, Daire-i Belediye Reis Hacı Abdullah Ağa Azalar Nuri Efendi, Ali Ağa, Mustafa Ağa, Hüseyin Ağa, Mustafa Ağa, Kâtibi ve Sanduka emini Emini Ahmet Efendi, Çavuş Süleyman Ağa, Maarif Komisyonu Reis Hüseyin Ağa, Azâ Ahmed Efendi, Mehmed Efendi, Osman Bey, Mehmed Nuri Efendi, zâbıta dâiresi başçavuş Hacı Mehmed Ağa Süvâri tahsildâr Ahmed Efendi, Polis Memûru Ahmed Sabri Efendi, Süvâri Zabtiyyesi 4 piyâde 3 er. Memurin-i Müteferrika Mürur-ı ġaibe Kâtibi Halil Efendi, Kereste Ondalık Memuru Hüseyin Ağa, Serkabzıbal Ahmed Efendi, Posta Memuru Vekili Ahmed Efendi, Pol Bayii Mustafa Efendi, Posta mevzii Hacı İsmail Efendi, Reji Memuru Mehmed Hamdi Efendi Reji Kolcusu 5 kişi.

1315 (1898) Geyikler Nahiyesi: Müdür Mustafa Bey Nâib Vekili Ahmed Necip Efendi, Mal ve Tahrirat Kâtibi İsmail Efendi Virgü Kâtibi Ali Rıza Efendi, Ser kabzımal Hasan Hüseyin Efendi nahiye heyeti  İbrahim Beyzade Ahmed Efendi, Kitiş zade Ahmed Bey, Yusuf Ağa, Battal Bey Belediye Dâiresi Reisi Hacı Abdullah Ağa, Azâ Ahmed Efendi, Mehmed Efendi, Osman Bey, Mehmed Nuri Efendi Zâbıta Dairesi Zâbıta Memûru Musa Çavuş, polis memûru Hüsameddin Efendi,azalar Nuri Efendi, Mustafa Ağa, Emin Ağa, Mustafa’mûrîn-i Müteferrika,Düyûn-ı Umûmiye Memûru İsmail Efendi, Kâtib ve Sandık Emîni Necmeddin Efendi,Düyun-ı Umûmiyye Kolcusu Murat Efendi, Mürur Kâtibi Halil Efendi,Ondalık Memûru Münhall, Posta ve Telgraf Memûru Memiş Efendi, Reji Memûru Hamdi Efendi, Süvâri tahsildârı Abdullah Efendi, piyâde (Tahsildârı)Ahmed Efendi,Posta mevzii İsmail Efendi

1316(1899) Geyikler Nahiyesi nam-ı diğeri Dinar Nahiyesi dahi Sandıklı Kazası müzafatından olup 16186 nüfusu havi ve 58 karye ve 2961 haneyi şamildir. Merkez nahiye, Sandıklıya dokuz, Kara hisara on sekiz saat mesafede kâin Dinar Karyesidir ki 1400 nüfusu ile 3 mahalle ve 300 hanesi ve 3 camii şerif, 3 mescit, bir medrese, 8 han, bir hamam, 50 değirmen, bir dakik fabrikası, 8 kahvehane, 150 dükkân, bir gaz deposu ve 2 mektebi vardır. Karyenin mevkii sath-ı bahran 953 metre kadar mürtefi ise de garbi cenubî cihetinde ve on beş dakikalık mesafede kâin olup beş bin dönümlük arâzîyi ihâta etmiş olan bir bataklık satveat-ı efniye ciyadet-i havayı ihlâl etmektedir.309 sıtma ve sâir bazı imar az hiçbir vakit eksik olmamaktadır. Dinar Karyesi Aydın demir yol hattının müntehası olup haricinde ve üç dakikalık mesafede bir istasyon ve itsâlında da 2 cüssem han, bir mükemmel otel ve 40 dükkân bulunmaktadır. Nâhiyeyi teşkîl eden kurây şunlardır: Rakamlar Hâne Nüfusu gösterir.Şeyharab  (Arapışık olabilir) hane 3 nüfus 14 kişi,Dombay 72 hane ,nüfus 351,Dikici 76 hane,477 nüfus, Yeregiren 106hane,590 kişi,  Eber 39 hane 211 kişi, Cadı 25 hane 165 kişi,Turgan 19 hane 133 kişi,Kızganpınar 47 hane 240 kişi,Kızıllu 21 hane 85 kişi, Afşar 78 hane 418 kişi,Gencellu 35 hane,203 kişi,Çayüstü/Kumullu 40 hane, 261 nüfus, Beğ, 192 hane, 1096 kişi, İncesu, 82 hane, 462 kişi,, Akca, 82 hane, 431 kişi, Çapalı, 63 hane, 346 kişi, Burunkaya 89 hane,375 nüfus,Eldere,18hane,88 kişi,Karakuyu,36 hane,139 nüfus,Ergenli 19 hane,115 nüfus,Alacaatlu,16 Hane,60 nüfus,Okçular,93 hane,446 nüfus, Gökçeli,17 hane,73  nüfus, Kadılar,98 hane,530 nüfus,Bursema(Porsama olabilir), 43 hane , 268 nüfus ,Akçain, 14 hane , 78 nüfus , Kızıl , 17 hane ,89 nüfus,Kadılar/Kumullu,32 hane ,194 nüfus,Yaprak 76 hane , 461 nüfus, Közlüklü 12 hane , 80 nüfus ,Göçerli 40 hane,253 nüfus,Yarbaş,10 hane,74 nüfus ,Doğanlı ,55 hane , 306 nüfus ,Gürler , 50 hane , 282 nüfus, Haydarlı 93 hane ,560 nüfus ,Hacı Ahmedlü 25 hane , 158 nufus , Ocaklı, 33 hane , 194 nüfus                                                                   Karalar , 31 hane,193 nüfus,Hora 91 hane,498 nüfus,Çöreli,16 hane,118 nüfus , Çörekli 33  hane 204 nüfus , Doğay ,  29 hane  ,134 nüfus Hacıbeşirli 52 hane ,261 nüfus, Kürtlar 34hane ,162 nüfus, Diksetir 15 hane, 53 nüfus,Cevşürlü,51 hane,294 nüfus,Deliler 77 hane,301 nüfus,Mucan Oğlu 41 hane,268 nüfus, Kabaklı,32 hane,151 nüfus, Tatarlı   110 hane, 756  nüfus , Çakıcı ,40 hane         ,153 nüfuz ,Arparaslan 58 hane  , 450 nüfus,Kürden,36 hane,169 nüfus, Kınık 64 hane,320 nüfus,Kürt Aşireti 71 hane  ,388 nüfus , Yabancı Müslim,4 hane,16 nüfus,Çitili Mahallesi,27 hane,163 nüfus,Rum 2 hane,8 nüfus Dazkırı’ya bağlı olan  Avdan 36 hanede 217 nüfus, Sultaniye 24 hanede 120 nüfus,Yenice  10 hane, 40 nüfus Akkoyunlu 27 hane,133 nüfus,Bâdemli 77 hane,225 nüfus,Karahacılı 26 hane 128 nüfus kayıtlıdır.Merkez nâhiyeye iki saat mesâfede kâin Karataş karyesi civarında bir krom madeni mevcut olup  ruhsatnâme-i resmi hufre ve ihrâç olunmakladır.Dinar’a bir saat mesâfede ve Sukut Dağı , mahalde bir krom madeni daha keşf olunmuştur.

1317(1900 ) Geyikler Nahiyesi Müdür Vekili Ali Murtaza Azâ Efendi Nâib Vekili Mehmed Efendi, Mal ve Tahrîrât Kâtibi şemseldin Hilmi Efendi Virgü Kâtibi Hâfız İbrahim Efendi, Ser kabzımal Hacı Necip Efendi Nâhiye Hey‘eti Hacı Battal Bey, Hacı Halil Efendi, Yusuf Ağa, Hüseyin Efendi Belediye Dâiresi Reis Nuri Efendi Azâlar: Hüseyin Ağa, Süleyman Ağa, Mustafa Efendi, Tokatlı Osman Ağa Kâtib Ahmed Hulusi Efendi Telgraf ve Posta Dâiresi Memûr Faik Bey, Mevzii İsmail Efendi, Posta Çavuşu Emin Ağa Memûrîn-i Müteferrika Düyûn-ı Umûmiye Memûru Mustafa Zeki Efendi, Mürur Kâtibi Halil Efendi Düyûn-ı Umûmiye Kâtibi ve Sandık Emîni Necmeddin Efendi, Kolcusu Halil Efendi Ondalık Memûru Mustafa Efendi, Reji Memûru Nihat Efendi Süvâri Tahsildârı İsmail Efendi, Diğeri Ahmed Efendi Zâbıta Dâiresi Zâbıta Memûru Ali Ağa Süvâri Onbaşısı İbrahim Ağa, Süvâri Neferi: 5 kişi, Piyâde Neferi: 4 kişi

1318 (1901) Geyikler Nahiyesi Müdür Hüseyin Revnak Bey, Nâib Vekili Mehmed Emin Efendi, Mal ve Tahrirat Kâtibi Ahmed Efendi, Virgü Kâtibi Hafız İbrahim Efendi, Ser kabzımal Hacı Necip Efendi, Nahiye Hey‘eti Hacı Ahmed Efendi, Hacı Battal Bey, Osman Bey, Yusuf Ağa, Belediye Dairesi Reisi Nuri Efendi, azalar Hüseyin Ağa, Süleyman Ağa, Mustafa Efendi, Osman Ağa. Kâtib ve Sandık Emini Ahmed Hulusi Efendi Orman Dairesi Orman Süvari Memuru Kâmil Efendi, Ondalık Memuru Mustafa Bey Telgraf ve Posta Dairesi Memur Faik Bey, Mevzii İsmail Efendi, Çavuş Emin Ağa Düyun-ı  Umûmiye idâresi Memûr Münhall, Kâtib ve Sandık Emîni Necmeddin Efendi, Kolcu: Halil Efendi Maarif Komisyonu Re‟is Ahmed Efendi Mehmed Emin Efendi, Ġbrahim Efendi, Mustafa Efendi, Ġbtidâîyye Mu„allimi Mehmed Fikri EfendiZâbıta Dâiresi Zâbıta Me‟mûru Mülâzım Mahmud Efendi, Süvâri Neferi: 5, Piyâde Neferi: 5 Reji Ġdâresi Me‟mûr Nihad Efendi Süvâri: 3, Piyâde: 6 kişi

1319 (1902) Geyikler Nahiyesi Müdür Hüseyin Revnak Bey, Nâib Vekili Mehmed Emin Efendi, Mal ve Tahrîrât Kâtibi Ahmed Efendi, Virgü Kâtibi İbrahim Efendi, Ser kabzımal Ahmed Efendi Nâhiye Hey‘eti A‘zâ Hacı Battal Bey, Osman Bey, Yusuf Ağa, Ramazân Efendi, Mustafa Efendi Belediye Dâiresi Reis Nuri Efendi, Azâ Hacı Hüseyin Ağa, Mehmed Ağa, Hüseyin Ağa, Mustafa Ağ, Mehmed Ağa Kâtib ve Sandık Emîni Yusuf Efendi, Orman idâresi Memûr Kâmil Efendi, Ondalık Memûru Mustafa Bey , Telgraf ve Posta Dâiresi Müdür Ferid Efendi Mevzii: 1 Çavuş: 1 Düyûn-ı Umumiye idâresi Müdür Alaeddin Efendi, Kâtib ve Sandık Emîni Necmeddin Efendi, Maarif Komisyonu Reis Hacı İbrahim Efendi,  Azâlar  Mehmed Emin Efendi, İbrahim Efendi, Mustafa Efendi, Zâbıta Dâiresi Zâbıta Memûru Musa Çavuş,süvâri neferi: 5, Piyâde: 5 Süvâri Tahsildârı: 2, Piyâde: 1 Reji İdâresi Memûr Münhall  

1320 (1903) Geyikler Nahiyesi Müdür Hüseyin Revnak Bey,  Nâib Vekili Mehmed Emin Efendi, Mal ve Tahrirat Kâtibi Mehmed Sabri Efendi, Virgü Kâtibi Hafız İbrahim Efendi, Ser kabzımal Ahmed Efendi, Belediye Dairesi Reis Nuri Efendi, Azalar Hüseyin Hilmi Efendi, Hacı Hüseyin Ağa, Mehmed Ağa, Ahmed Efendi, Mehmed Ağa. Kâtib ve Sandık Emini ve gazhane Memuru Yusuf Efendi Düyun-ı Umumîye idâresi memûr Alaaddin Efendi, Kâtib ve Sandık Emîni Necmeddin Efendi, Nâhiye Hey‘eti azaları Ramazân Efendi, Yusuf Ağa, Mustafa Efendi, Hacı Halil Efendi, Me’mûrîn-i Müteferrika Telgraf ve Posta Müdürü Ferid Efendi, Ondalık Memûru Mehmed Celal Efendi Reji Memûru İsmail Efendi, Zâbıta Memûru Mülâzım Yusuf Ağa Süvâri Neferi: 5 Piyâde: 5

1321 (1904) Geyikler Nahiyesi Müdür Hüseyin Revnak Bey, Nâib Vekili Mehmed Emin Efendi, Mal ve Tahrirat Kâtibi Mehmed Sabri Efendi, Virgü Kâtibi Hafız İbrahim Efendi, Nahiye Hey‘eti Reis Müdür Bey, azalar Ramazan Efendi, Yusuf Ağa, Hacı Halil Efendi, Mustafa Efendi Belediye Dairesi Reis Münhall,  azalar Hüseyin Efendi, Hacı Hüseyin Ağa, Mehmed Ağa, Ahmed Efendi Kâtib ve Sandık Emini Ahmed Efendi Düyun-ı Umumiye idaresi Memur Zülfikar Efendi, Kâtib ve Sandık Emini Necmeddin Efendi Memurin-i Müteferrika Telgraf ve Posta Müdürü Ferid Efendi Muhabere Memuru Ahmed Efendi, Mürur-ı ġaibe Kâtibi Yusuf Ziya Efendi iptidaî Mektebi Muallimi Mustafa Efendi, Reji Memuru İsmail Efendi Orman Ondalık Memuru Celal Efendi Zabıta Memuru Ali Çavuş Süvari ve Piyade Neferi: 16 kişi

1322 (1905) Geyikler Nahiyesi Müdür Abdullah Nuri Efendi, Nâib Vekili Mehmed Emin Efendi Mal ve Tahrirat Kâtibi Mehmed Sabri Efendi, Virgü Kâtibi İbrahim Efendi, Nahiye Hey‘eti Azalar Ahmed Mümtaz Efendi, Hacı Halil Efendi, Nuri Efendi, Süleyman Efendi, Belediye Dairesi Reis Hüseyin Ağa,  Azalar Mehmed Ağa, Mehmed Sadık Ağa, Mustafa Ağa, Düyûn-ı Umûmiye idâresi Memûr Zülfikar Efendi, Kâtib ve Sandık Emîni Necmeddin Efendi Telgraf ve Posta idâresi Müdür Ahmed Ferid Efendi, Muhâbere Memûru Ahmed Efendi, Memûrîn-i Müteferrika Orman Ondalık Memûru Halil Efendi, mürur-u ġaibe Kâtibi Yusuf Ziya Efendi, zabıta Memûru Ali Çavuş, Mekteb-i ibtidâî Muallimi Mustafa Efendi, Reji Memûru Yivan Efendi

1323 (1906) Geyikler Nahiyesi Müdür Abdullah Nuri Efendi, Nâib Vekili Bahri Efendi, Mal Ve Tahrîrât Kâtibi Ahmed Efendi, Virgü Kâtibi Salih Efendi Nâhiye Heyeti, Azâlar Ahmed Efendi, Ramazân Efendi, Hacı İbrahim Efendi, Süleyman Efendi Belediye Dâiresi Reis Vekili Ahmed Efendi, Azalar Mehmed Ağa, Mustafa Ağa, Diğer Mehmed Ağa, Düyûn-ı Umûmiye idâresi Memûr Zülfikar Efendi, Kâtib Ve Sandık Emîni Necmeddin Efendi Telgraf ve Posta idâresi Müdür Münhall, Muhâbere Memûru Ahmed Efendi Memûrîn-i Müteferrika Orman Ondalık Memûru Musa Kâzım Efendi, Mürûr-ı ġaibe Kâtibi Yusuf Efendi, Zâbıta Memûru Ali Çavuş, Mekteb-i Rüştiye Muallimi Osman Efendi, Mektebi-i ibtidâîyye Muallimi Mustafa Efendi, Reji memûru Münhall.

1324 (1907) Geyikler Nahiyesi Müdür Abdullah Nuri Efendi Nâib Vekili Niyazi Efendi, Mal ve Telgraf ve Posta idâresi Müdür Sabri Efendi, Muhâbere Memûru Hüsnü Efendi, Mûsel-i Muharrer at İsmail Efendi, Tahrîrât Kâtibi Ahmed Efendi Virgü Kâtibi Salih Efendi Nâhiye Heyeti Azâlar Ahmed Bey Ahmed Efendi, Ramazân Efendi, Hacı İbrahim Efendi, Belediye Dâiresi Reis Hacı Ömer Efendi. Azalar Mehmed Efendi, Hüseyin Efendi, Mehmed Ağa, Ahmed Efendi. Kâtib ve Sandık Emîni Ahmed Efendi, Memûrîn-i Müteferrika Tapu Kâtibi Mahmud Bey, yoklama Kâtibi Ali Efendi, mürur-u ġaibe Kâtibi Yusuf Efendi, Orman Ondalık Memûru Musa Efendi, Rüşdiyye Muallimi Osman Efendi, İibtidâî Muallimi Mustafa Efendi, Polis Servet Efendi, Zâbıta Memûru Abdullah Çavuş, Reji Memûr Komaksi Efendi Düyûn-I Umûmiyye İdâresi Memûr Zülfikar Efendi Kâtib ve Sandık Emîni Necmeddin Efendi, Pol Bayii Hacı Hüseyin Efendi,Geyikler Mektebi-i Rüşdiyyesinde 14 öğrenci kayıt olmuştur.Bazı köylerin haneleri Eber 38 hane,Arpaarslan 58 hane,Ergenli 19 hane,Afşar 87,Akçin 14,Akça 82,Akdere 18,Alacaatlu 16,Ocaklı 33,,Okcular 93,Bademli 77,İncesu 82,Birunkaya 89,Bozhöyük(Şeyhlü/Işıklıya bağlıymış) 82,Tatarlı 110,Turgan (Tugaylı olabilir)19,Cadı  25,Çakıcı 40,Çayüstü 40,Çapalu 63,Çörekli 32,Çöreli 16,Hacıahmedli 25,Hacıbeşirli 52,Hora 91,Haydarlı 93,Deliler 77,Dombay 72,Duman (Işıklyıya bağlıymış),Dikici 76,Dinar (Geyikler nahiyesinin merkezi)300 Aydın demir yolunun müntehası olub sath-ı bahirden 953 metru mütefidir bir saat uzaklıkta Söğüd Dağı nam mahalde bir krom madeni keĢf olunmuĢdur,Sultaniye(Çamlıköy)Dazkırıya bağlıymış Seydimülk (Seydimelek olabilir hane yok)Sütlaç (Işıklıya bağlıymış)Şeyharab(Arap ışık )3,Doğanlı 55,Avdan (Dazkırı’ya bağlıymış)36,Kadılar 98,Kabaklı 32,Karahallı 32,Karacakuyu 36,Karahacılı(Dazkırı’ya bağlıymış)26,Karataş -,Karalar 31,Kazapınar 47,Kızıl 17,Kızıllu 21,Göklicek-,Gencellü 35,Göcerli 40,Kürt 71,Kürtbağazı 36,Gökceli 17,Yıbrak 76,Yeregiren 106,Yürsıme 43.

Hicri 1325–Miladi 1908 yılında Geyikler Nâm-ı Diğeri Dinar Nâhiyesi  olarak kayıtlarda geçen  Dinar’ın ilçe olmadan önceki aylarda,bilindiği gibi 1908 yılında ilçe olan Dinar’da Belediye başkanımız Hacı Ömer Efendi’nin görevi zamanında Nahiye müdürü Abdullah Nuri Efendi, Nâib Vekili Niyazi Efendi, Mal ve Tahrîrât Kâtibi Ahmed Efendi, Virgü Kâtibi Salih Efendi ,Nâhiye Hey’eti  Azâ’ları Ahmed Efendi, Hacı Halil Efendi, Hacı Battal Efendi ,Belediye Dâiresi  personeli Reis Hacı Ömer Efendi , Azâ’lar Mehmed Efendi, Hüseyin Efendi.,Kâtib ve Sandık Emîni Osman Efendi görülmektedir.Dinar’da Telgraf ve Posta İdâresi Müdür Sabri Efendi, Muhâbere Memûru Edhem Efendi, Mûsel-i Muharrer at Hacı İsmail Efendi Memûrîn-i Müteferrika Tapu Kâtibi Mahmud Bey, yoklama Kâtibi Ali Efendi, Mürûr-ı ġaibe Kâtibi Yusuf Efendi,Orman Ondalık Memûru Musa Efendi, Mektebi-i rüşdiyye Muallimi Osman Efendi, Reji Memûr Vekili İsmail Efendi, Zâbıta Memûru Musa Çavuş(Musa Çavuşun bazı eski fotoğraflarda resmi mevcuttur)Düyûn-ı Umûmiyye İdâresi Memûr Zülfikar Efendi Kâtib ve Sandık Emîni Necmeddin Efendi, Pol Bayii Hacı Hüseyin Efendi olarak görülmüştür.

 

1886-1908 BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ

 

Osman Ağa:………………….1303(1886)-1304 (1887)-1305 (1888)-1306 (1889)-1307 (1890)-1308 (1891)

Münhal:……………………………(Kayıtta münhal olduğu belirtili isim yok)…..1309 (1892)-1310 (1893)

Mustafa Efendi:………………………………………………………………………………….1311 (1894)

Mustafa Lütfi Efendi (Adına Lütfi eklenmiş aynı kişi olabilir)………………..………………..1312 (1895)

Ali Ağa (Reis Vekili)………………………………………………………… ………………..1313 (1896)

Hacı Abdullah Ağa :…………………………………………………………….…1314 (1897)-1315 (1898)

…………………………. (1316 -1899-Belediye bilgisi bulunamadı)………………………………………

Nuri Efendi:………………………1316,/20-(1900-1903) 5 yıl üst üste bakmış……1316/1320 (1899/1903)

Münhal:……………………………………………………………………………………….…1321 (1904)

Hüseyin Ağa:……………………………………………………………………………………1322 (1905)

Ahmet Efendi:..(Reis Vekili)…… …………………………………………………………….1323 (1906-)

Hacı Ömer Efendi………………………………………..…………………………1324/1325- (1907/1908)

Kaynak:

(1303/1325-1886 dan 1908’e kadar bilgiler İstanbul’dan Kadir Koparal’ın Osmanlıca çevirisinden alınmıştır.Belediye başkanlarımızın tam listesi tarafımca araştırılıp , belediyemiz Kültür yayınlarınca yayınlanan Adım adım Dinar isimli kitabımda mevcuttur. Ayhan Kalkan

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Kişi Doğrulama Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.