YERLEŞİM MERKEZLERİ 8 .BÖLÜM

 • 29 Nisan 2016
 • 679 kez görüntülendi.
YERLEŞİM MERKEZLERİ 8 .BÖLÜM
 1. Geçen bölümden devam

                                                                         YERLEŞİM MERKEZLERİ          8  .BÖLÜM

 

16-Tuğrul:   zaman zaman tahrir defterlerinde Dunrul olarak ta kaydedilmiş olan köyde, 1520’de 13 h., 1 k., 4 m., 1 hatîb, 1 malûl, 1 muâf, 6 sipâhi-zâde; 1530’da 22 h., 1 m., 1 malûl, 1 şeyh-i derviş, 9 sipâhi-zâde; 1571’de ise 22 h., 1 âmâ, 1 pir meskûndur. Buğday, arpa, yulaf, mercimek, afyon zirâatinin yapıldığı köyde, hayvancılık, arıcılık, bağcılık ta uğraş alanıdır. Köyün gelir yekûnu ise 1520’de 3140; 1530’da 3188; 1571’de ise 7499 akçaydı.

17-Uşaklu: Adına sâdece 1530 tarihli mufassal-icmal defterde rastladığımız köyde, bu tarihte herhangi bir reâyâ bulunmamaktadır. Köyün hâsılatı ise 456 akçadır.

18-Yaylık: II. Bâyezıd döneminde 8 h.; 1520’de 5 h.; 1530’da 6 h., 1 m., 1 müezzin, 1 muhassıl; 1 imâm, 21 h., 1 pir bulunmaktadır. Zirâî ürün olarak buğday, arpa, yulaf, bostan, burçak, nohud, mercimek elde edilen köyde, köyün adıyla aynı adlı bir de yaylak mevcuttur. Köyün hâsılâtı ise tarihlere göre; II. Bâyezıd döneminde 1668; 1520’de 2028; 1530’da 1470; 1571’de 2500 akça idi.

 

3 = MEZRALAR

 • Akça-virân: İlk üç tarihte Geyikler’e tâbi olarak kaydedilen mezraa, 1571’de ise Homa’ya tâbi idi. Buğday ve arpa zirâati yapılan mezraanın hâsılatı II. Bâyezıd döneminde 220; 1520’de 225; 1530’da 205; 1571‘de 271 akçaydı.
 • Bâbil-kuyusu: Payâmlu Karyesi nezdinde olan ve meskûn olmayan mezraanın hâsılatı II. Bâyezıd döneminde 100; 1520’de 100; 1530’da 108.5; 1571’de ise 615 akçadır.
 • Banaz: Adına 1520 ve 1530 tarihli defterlerde rastladığımız mezraa meskûn değildir. 1520’de 650 akça hâsılatı olan mezranın, 1530’daki hâsılatı ise 850 akçaydı.
 • Baş-alanı: Adına ilk kez 1571 tarihli defterde rastladığımız mezra Kozcu Köyü yakınlarındadır. Bu tarihte mezraanın hâsılâtı 600 akçaydı.
 • Bozca-öyük: Ulu-lorgas (Norgaz)Köyü yakınlarında bulunan bu mezraada da herhangi bir reâyâ bulunmamaktadır. Köyün hâsılâtı İse 1520’de 150 akça; 1530’da 546 akça; 1571’de ise 1000 akçaydı.
 • Çah-virân: 1530’da 270; 1571’de 350 akça hâsılâtı olan mezraada herhangi bir nüfus yoktur.
 • Dümnaz: İki-başlu Köyü nezdindeki mezraada buğday, arpa, yulaf zirâati yapılmaktadır. Mezraanın hâsılâtı Bâyezıd döneminde 350 akça; 1520’de 436 akça;1530’da 250 akça; 1571’de ise 400 akçaydı.
 • Eymürlü: Adına ilk kez 1520 tarihli defterde rastladığımız köyde, herhangi bir reâyâ meskûn değildi. Buğday, arpa, yulaf, burçak zirâati yapılan köyün gelir yekûnu 1520’de 454 akça; 1530’da 450 akça; 1571’de ise 2000 akçaydı.
 • Kara-koğa: Adına sâdece 1520 tarihli defterle 1571 tarihli defterde rastladığımız mezraada her iki tarihte de nüfus bulunmamaktadır. 1520’de hâsılı olmayan köyün 1571 ’deki hâsılatı ise 1149 akçaydı.
 • Kızı: Sâdece II. Bâyezıd defterinde mukayyed olan köy, İl-deniz Köyü yakınlarındadır. Hâsılatı ise söz konusu köyün hâsılâtına dâhildir.
 • Koru-oğJu: Adına 1530 tarihli defterde rastlamadığımız, 1571 tarihli defterde ise Kozcu-oğlu olarak rastladığımız köyde iskân yoktur. II. Bâyezıd döneminde 480 akça olan köyün hâsılı; 1520’de 410; 1571’de ise 1000 akçaydı,
 • Küçük-kırka: Adına sâdece ilk üç defterde rastladığımız mezraada herhangi bir nüfus mütemekkin değildir. Mezraanın hâsılâtı II. Bâyezıd ve 1520’de 160 akça; 1530’da ise 3034 akçadır.
 • Nohud-ovası: 1530’da 420 akça; 1571’de ise 1511 akça olan mezraada her iki tarihte de nüfus yoktur.
 • Öküz-ahûru: Boz-samed yörükünün zirâat ettiği bu mezraada nüfus yoktur. Hâsılâtı ise II. Bâyezıd döneminde 200; 1520’de 200; 1530’da 141; 1571’de ise 800 akça idi.

KAYNAK.

TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XV-XVI. YÜZYILLARDA HOMA KAZÂSI  VE GEYİKLER 3932 ÖZER KÜPELİ Yüksek Lisans Tezi çalışmasından faydalanılmıştır.

 

 

 

 

KAYNAK.

TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XV-XVI. YÜZYILLARDA HOMA KAZÂSI 3932 ÖZER KÜPELİ Yüksek  Lisans Tezi çalışmasından faydalanılmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Kişi Doğrulama Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.