Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2014 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2014 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 YILI OCAK AYI OLAĞAN ÜSTÜ MECLİS KARARI ÖZETİ

 

KARARIN

TARİH VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ

22.01.2014 – 9

İlçemiz Mücavir saha genişlemesinin, Karakuyu ve Alacatlı Köylerini de içerisine alacak şekilde genişletilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS KARARI ÖZETİ

 

KARARIN

TARİH VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ

02.01.2014 – 1

Belediye Meclisinin 2014 yılı içerisinde izinli sayılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

02.01.2014 – 2

2014 yılı içerisinde Meclis aylık olağan toplantılarının her ayın ilk haftasının Perşembe günleri saat 16.00’da yapılmasına, resmi tatile gelen günlerde ise ilk iş günü yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

02/01/2014 – 3

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısını aşmamak kaydıyla 39 maddesinde yazılı olduğu üzere 2014 yılında üst sınırdan huzur hakkı ödenmesinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

02/01/2014 – 4

Belediyemiz Denetim Komisyonuna Meclis Üyelerimizden, Mehmet KARATAŞ, Erkan KIRTAŞ ve Nihat DEMİR’ seçilmişlerdir.

02/01/2014 – 5

Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye teşkilatında çalışan tüm memurlara aylık üst sınır olan 2014 yılı bütçe kanununda yazılı olduğu üzere 221,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücreti verilmesine,ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretleri görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma yaralanma ve sakatlanma halleri,tedavi süresince ödemeye devam olunur.diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı, olarak ödenir. Belirtilen hallerin dışında ödenmesi mümkün değildir. bu uygulamanın 01.01.2014 tarihinden geçerli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

02/01/2014 – 6

01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 14/168 adam/ay sayısına göre 14 adet işçinin hazırlanan vize teklif cetvellerinde görüldüğü üzere çalıştırılmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

02/01/2014 – 7

Belediyemizde 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, bir adet Belediye Avukatını ise kısmi zamanlı olmak üzere aylık net 950,00 TL ücret ile çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

02/01/204 – 8

Belediyemiz 17 nolu 5 yıllık imar programına ek olarak hazırlanan 13. ek programın, imar programına alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!