Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ  

KARARIN TARİH

VE SAYISI

MECLİS KARAR ÖZETİ
 

04/01/2017-1

Belediye Meclisinin 2017 yılı içerisinde izinli sayılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
 

04/01/2017-2

2017 yılı içerisinde Meclis aylık olağan toplantılarının her ayın ilk haftasının Çarşamba günleri saat 16.00’da yapılmasına, resmi tatile gelen günlerde ise ilk iş günü yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

04/01/2017-3

5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısını aşmamak kaydıyla 39 maddesinde yazılı olduğu üzere 2017 yılında üst sınırdan huzur hakkı ödenmesinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
 

04/01/2017-4

Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyelerimizden, Seydi GÜÇLÜ, Sami SOYTÜRK, Mehmet KARATAŞ ve Osman ÇELİK  seçilmişlerdir.
04/01/2017-5Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye teşkilatında çalışan tüm memurlara 2017 yılı bütçe kanununda yazılı olduğu üzere 262,00 TL aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
04/01/2017-601/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 14/168 adam/ay sayısına göre 14 adet işçinin hazırlanan vize teklif cetvellerinde görüldüğü üzere çalıştırılmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
04/01/2017-7Belediyemizde 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere, bir adet Belediye Avukatı çalıştırılmasına ve çalıştırılacak avukata ise kısmi zamanlı sözleşmeli yapılarak aylık net 1.200,00 TL net ücret ile ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
04/01/2017-8Belediyemiz de 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli 1 adet Mühendis ile 1 adet Mimar çalıştırılmasına, çalıştırılacak olan mühendis ile mimara aylık net 3.000,00 TL ücret ödenmesine, katılan üyelerimizin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.
04/01/2017-9İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Mikrobölgeleme Etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!