Bugün, Sevinç Eczanesi Nöbetçidir.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

T.C.

DİNAR KAYMAKAMLIĞI

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

Karar No:11/1

Karar Tarihi:04.11.2020

 

 

KARAR

 

​İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 04.11.2020 tarihinde saat 10.00’da Evciler Kaymakamı Dinar Kaymakam Vekili Mehmet Miraç TOPALOĞLU  Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır 

 

A) Koranavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bilindiği üzere Covid19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde  bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 ilimizi kapsayacak şekilde olduğu gibi ilçemiz genelinde de;

 

1. Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili Genelgelerimizde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine,

 

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapatılmasına;

Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

Nikah/Düğün salonları,

Halı sahalar ve spor salonları,

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

Tiyatro, sinema ve konser salonları,

Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

 

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına,

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi,

Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:0015:00, 06:3015:30, 07:0016:00,

07:3016:30, 08:0017:00, 08:3017:30, 09:0018:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi,

          4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi,

 

B ) Çiçektepe Köyü Alınan Tedbirler Hk.

 

1.Çiçektepe köyünde  COVID-19 hastalığı vaka sayılarının artışta olduğu gözlenmiş ve kurulumuzca ek tedbirler alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda Çiçektepe köyünde uygulanmak üzere 4 Kasım 2020 (dahil) itibariyle köyde bulunan kahvehanelerin, kıraathanelerin,  ve köy odalarının vb. faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,

2. Çiçektepe köyünden kalkan veya Çiçektepe köyüne  gelen toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına  (çalışma amaçlı veya görev icabı sürekli gidiş-geliş yapan kişilerin servislerinin %50 yarı kapasite ile çalışması ve mesafeli olarak oturularak kontrol edilmesine)

3. Çiçektepe Köyünde bulunan camilerde; tüm vakit namazlarının cami içerisinde veya bahçesinde kılınmasının geçici bir süreliğine ertelenmesine;

​4. Çiçektepe köyü sınırları içerisinde bulunan berberlerin  faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,

5. Park ve bahçelerde oturmak, yürümek vb. faaliyetlerin geçici bir süreliğine yasaklanmasına,

6. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerin en az kişi katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maske takılarak yapılmasına,

7. Bakkalların temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla açık tutulmasına

8. Asker uğurlaması, kutlama gibi toplu cemiyetlerin yasaklanmasına,

9. Davetiyesi dağıtılmamış,yetkili makamlara henüz bildirimi yapılıp izni alınmamış düğün,nişan, sünnet .vb organizasyonlara izin verilmemesine,​

​​10. Toplu sportif faaliyetlere izin verilmemesi ve halısahaların kapatılmasına

Karar verilmiştir.

 

C ) İlçe Merkezi Halk Pazarları Hk.

 

13 Kasım 2020 tarihine kadar ilçe merkezinde kurulacak olan pazarların (Cumartesi ve Salı pazarı)  koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulmamasına.

 

Ç ) Umuma Açık  İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi Hk.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane v.b yerlerinin İlçe Tarım Müdürlüğü kordinesinde kolluk kuvvetleri, belediye ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince daha sık denetlenmesi , geldiğimiz noktada önem arz etmektedir.Denetimlerin sıklaştırlması ve yaptrımların uygunlanması noktasında adı geçen kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesine .

Kurallara riayet etmeyen işyeri/işletmeler hakkında ;

​​Birinci ihlalde uyarı,

​​İkinci ihlalde idari para cezası,

​​İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma,        cezalarının uygulanmasına

 

D ) Okul Servis Araçlarının Denetlenmesi Hk.

İlçemiz genelinde faaliyet yürüten okul servis araçlarının denetimerinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından daha sık denetlenmesi hususu büyük önem arz etmektedir.İlgili kurumlarca denetimlerin yapılması ve yaptırımların uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterimesine.

 

E ) Sosyal Hayata İlişkin Tavsiye Kararları

 

• 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu yaşam alanlarından mümkün olduğu kadar uzak durmalarına ve salgın kurallarına tam anlamıyla uymaları salgınla mücadele kapsamında son derece önemlidir.

• İlçemiz genelinde vatandaşlarımızın vakaların yoğun olduğu bölgelere seyahat etmekten olabildiğince kaçınmalarına

F ) Kamu Kurumlarında Koronavirüs Tedbirleri Hk.

 

Tüm Dünyada ve Ülkemizde olduğu gibi İlçemizde de toplum sağlığı ve Kamu düzeni açısından tehdit oluşturan Coronavirüs (covit19) salgının oluşturduğu riski yönetme adına alınan tedbirlere/önlemlere uyulması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede İlçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşların işleyişi ve sunulan hizmetin aksamaması için Covit19 salgını ile mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz "kontrollü sosyal hayat dönemi" maske ve temizlikle birlikte temel prensiplerinden olan fiziki mesafe kuralına riayet edilebilmesi için bazı ilave önlemlerin alınarak kamu hizmetinin aksamadan sunulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda:

1 Hükümet Konağı dışında bulunan Kurum ve Kuruluşlarca hizmet binalarına yeteri kadar dezenfekten ve giriş bölümlerinde ateş ölçerli personel görevlendirilmesi,

2 Kurum ve Kuruluşların temizliklerinin mikrop kırıcı dezenfekten ile mümkün olduğunca her gün yapılarak ortam havalandırılmasının sağlanması,

3 Kurum ve Kuruluşlarda daireler içinde yada arasında mecburiyet olmadıkça yüz yüze görüşme yerine iç hat telefonlarından iletişimin sağlanması,

4 Daire içinde tüm çalışanların maske takması, mecburi haller dışında iki veya daha fazla kişiden oluşan toplulukların oluşturulmaması, kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi ve çalışanlar tarafından bulundukları odaların sık sık havalandırılmasının sağlanması,

5 Kurum ve Kuruluşlarda bir odada bir kişiden fazla çalışan personellerin sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak oturum düzenlemesinin sağlanması,

6 Kamu Kurumları vermiş olduğu hizmetlerin aksatmayacak şartı ile esnek veya dönüşümlü çalışma planının hazırlanarak makama sunulması,

7 Kamu Kurum ve Kuruluşlarca yapılacak olan toplantı, seminer, toplu ziyaret gibi toplu etkinliklerde Makamın onayının alınması,

8 Kamu Kurum ve Kuruluşlardaki personellerin mesai dışında da bil hassa idari izinli sayılan esnek veya dönüşümlü çalışan personellerinde Covit 19 tedbirlerine tam olarak riayet etmesi,

 

Kurum Amirlerince yukarıda belirtilen hususların titizlikle takip edilmesi, ilgili personellere tebliğ edilerek tebliğ tebellüğ belgelerinin kurumlarında muhafaza edilmesine

 

G) Alınan kararların yerel basın ve diğer iletişim  kanalları ile en geniş şekilde  vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanmasına,

Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır.

​ ​Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi  kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.

​​Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.

 

       İşbu İlçe Umumi Hıfzıssıhha tedbirlerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!