DİNAR BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  • 08 Şubat 2015
  • 1.483 kez görüntülendi.
DİNAR BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C.

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04/02/2015

Karar No

10

Kararın Konusu

Belediye Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesinin tetkik ve müzakeresi,

Belediye Meclisini Teşkil Edenler

Saat : 16:00

Belediye Meclisi Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Rafet ŞİMŞEK’in Başkanlığında , Meclis Üyelerinden, DERVİŞ ALİ DUMAN-SEYDİ GÜÇLÜ-SELAHATTİN MORAN-METİN ZEYBEK-SAMİ SOYTÜRK-NEJDET ÖZCAN-ABBAS ÇETİN-MEHMET KARATAŞ-ARMAĞAN ÇETİN-İSMET YILDIZ-HAMDİ DEMİRAY-OSMAN DUMAN-OSMAN ÇELİK-SELAHATTİN DUMAN’ın iştirakleri ile toplandı.

    GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE YAZILI :
Belediye Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesinin tetkik ve müzakeresi,


    Meclis 1. Başkan Vekili Rafet ŞİMŞEK : Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım, gündem maddesi ile ilgili müzekkereyi ve hazırlanan Dinar belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğini okutup konuyu daha sonra müzakereye açacağım.

BAŞKANLIK MAKAMINA

    657 Sayılı Devlet Memurları Kanun 134. Maddesine istinaden 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Mahalli İdarelerce hazırlanacak Disiplin Amirleri Yönetmelikleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip Yönetmelik taslağı Devlet Personel Başkanlığının 30.12.2014 tarih ve 312 92642-7465 uygun mütalaa edildiğinden taslak Yönetmelik Belediyemize uyarlanarak Belediyemiz Meclisine sunulmuştur. Konunun görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. Mehmet KAŞLI Yazı İşleri Müdürü imza denilmektedir.

    DİNAR BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;

Dinar Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik,

Dinar Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 3– (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

Memurların disiplin işleri

MADDE 4– (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5– (1) Bu Yönetmelik,

Dinar Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6– (1) Bu Yönetmeliği,

Dinar Belediye Başkanı yürütür.

EK-4

İL, İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE BAŞKANI
BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ BELEDİYE BAŞKANI
AVUKAT BELEDİYE BAŞKANI
UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR BİRİM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ BİRİM AMİRİ (*) BELEDİYE BAŞKANI

(*) Birim Amiri;

“C1-C4 Grubu belediyelerde zabıta amiri ve itfaiye amiri,

D1-D2 Grubu belediyelerde zabıta komiseri,

D3-D7 Grubu belediyelerde zabıta amiri,

D1-D6 Grubu belediyelerde itfaiye çavuşu,

D7 Grubu belediyelerde itfaiye amiri,

Bunların dışında kalan il, ilçe ve belde belediyelerinde zabıta müdürü ve itfaiye müdürü” dür.

    Meclis 1. Başkan Vekili Rafet ŞİMŞEK : Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım, gündem maddesi ile ilgili müzekkereyi ve hazırlanan Dinar belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğini okutmuş ve zabıtlara yazdırmış bulunmaktayım. Gündem maddesi ile ilgili olarak söz almak isteyen Meclis Üyesi arkadaşım varmıdır ? Yoktur.Konuyu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde; Hazırlanan Dinar Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Rafet ŞİMŞEK            Derviş Ali DUMAN        Nejdet ÖZCAN

Meclis 1. Başkan Vekili         Meclis Katibi            Meclis Katibi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Kişi Doğrulama Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.